FN

Med gårsdagens resolusjon i FNs sikkerhetsråd om at Israel bør stanse byggingen av beskyttelsesmuren mot de områdene som palestinernes terrorangrep mot israelske sivile har sitt utgangspunkt, har FN igjen vist at dens hovedanliggende er å hindre de vestlige land i å forsvare seg mot angrep.

Det var kun fire land som stemte imot resolusjonen, blant dem USA og Israel, mens hele 144 land stemte for.

At Israel ønsker å forsvare seg mot terrorangrep er helt naturlig og selvsagt fullt ut legitimt: i de siste tre år har ca 800 sivile israelere mistet livet i terrorangrep fra palestinere.

At FN gang på gang fatter vedtak som i realiteten har som formål å hindre Israel i å forsvare seg er forkastelig, og viser hva slags institusjon FN er. At hele 144 land støttet gårsdagens resolusjon er skammelig.

Vi heller til den overbevisning at FN gjør stor skade, og er til svært liten nytte.