"Elever tyr stadig oftere til vold"

Overskriften så vi i går på forsiden av Aftenpostens aftennummer, og der kunne man også finne følgende: "Antall voldsskader øker kraftig i osloskolene". Inne i avisen finner vi følgende overskift: "Volden brer seg i Oslo-skolen".

For å finne løsningen på et problem må man forstå årsaken.

Det er ikke bare i skolen at volden øker, dette er noe som skjer blant unge mennesker. Og voldsmennene er selvsagt menn. Årsaken er i betydelig grad å finne i manglende forebyggende arbeid. Dette forebyggende arbeidet kan bare skje ett sted: i familien.

Dessverre har den politikken som har vært ført de siste tiår direkte hatt som formål å ødelegge familien.

*Det er ført en skatte- og avgiftspolitikk som innebærer at familien trenger to inntekter for å klare seg.

*Subsidiering av barnehaveplasser har gjort det lettere å kombinere det å ha barn med å ha to utearbeidende foreldre.

*Enslige mødre mottar en lang rekke støtteordninger som innebærer at barnefaren i liten grad blir stilt til ansvar. Dette innebærer at mange barn vokser opp uten nær kontakt med sine fedre. For mange gutter er dette meget uheldig, siden moren alene ofte er for svak til å handskes med en uregjerlig sønn.

*Det er i praksis umulig å stenge voldelige gutter ute fra skolen. Hadde dette vært mulig, ville mange av de voldelige guttene sluttet å bruke vold.

*Kriminelle, også voldskriminelle, blir i alt for liten grad straffet. De lave straffereaksjoner viser alle kriminelle at deres ødeleggende handlinger i svært liten grad får negative konsekvenser for dem selv.

Folk på venstresiden har kontinuerlig nedvurdert hjemmearbeid, og oppfordret alle til å arbeide utenfor hjemmet. Kan motivet være at de synes at privat barneoppdragelse er uheldig og at de ønsker at staten skal stå for dette, slik at barna kan indoktrineres til den rette sosialistiske samfunnsånd? De siterte overskrifter viser dog med all tydelighet hva som blir resultatet når det offentlige tar over oppgaver som bør være private - og alt unntatt politi, rettsvesen og domstoler bør være privat.

DLFs politikk er på alle punkter stikk i strid med den politikken som hittil har vært ført: DLF vil ikke subsidiere barnehaver, DLF vil ikke ha skatter og avgifter som nærmest tvinger begge foreldrene ut i arbeid utenfor hjemmet, DLF vil holde barnefedre ansvarlige, DLF vil ikke hindre at voldelige lever blir utvist fra skolen.