Offentliggjøring av inntektslister

I alle år har skattelistene blitt offentliggjort, til stor glede for nysgjerrigperer og snokere. I tidligere tider ble disse offentliggjort i lange lister på ligningskontorene, men i dag er listene lett tilgjengelige på Internett. Nå kan enhver 10-åring med en PC og et modem lett finne opplysninger om inntekt etc. for alle norske statsborgere.

Det har vært tverrpolitisk enighet om denne offentliggjøringen, men vi i DLF har alltid vært motstandere av den - folks inntekt er en privatsak, og enhver bør ha all rett til selv å bestemme hvem som skal vite hvor stor den er. Nå er et nytt element dukket opp, et element som bør med i vurderingen.

Aftenposten forteller i dag at barn mobbes på grunn av foreldrenes lave inntekt. "Skattelistene som er lagt ut på nettet, brukes som underholdning rundt om på skolene. Barn lager klassens ti på topp og ti på bunn, og flere føler seg mobbet", skriver Aftenposten. Staten kommer selvfølgelig sin vane tro med forsalg som overhodet ikke vil løse problemet: Finansdepartementet foreslår at ligningstallene fjernes fra nettet etter tre uker, antagelig i den tro at å bli mobbet i kun tre uker må være akseptabelt.

Vi håper at dette blir siste gang at slike lister blir offentliggjort, men vi frykter at vi ikke får rett i dette ønsket.