Tragisk

"Elever uten vitnemål etter 12 år" er overskriften på første side av dagens Aftenposten. Artikkelen fortsetter: "Skjønner ikke reglene. Bare i år har 40 fortvilte avgangselever fra videregående skole kontaktet Elevorganisasjonen fordi vitnemålene deres er ugyldige. Reglene for hvilke fagkombinasjoner som er tillatt, er så kompliserte at hverken elevene eller skolene forstår dem. Velger elevene feil, får de ikke godkjent studiekompetanse for høyere utdannelse. ... Hittil har myndighetene vært rause med å gi uhedige elever dispensajson, men nå er reglene skjerpet. ... flere elever blir dermed ett år forsinket i utdannelsen."

For enhver liberalist er slikt ikke overraskende. Enhver liberalist innser at den offentlige sektor blir mer og mer byråkratisk, mindre og mindre forståelig, og med stadige større problemer for alle de som rammes.

Løsningen? De andre partiene vil antagelig gå in for å sette ned en komite som skal foreslå forenklede regler, noe osm alltid medfører enda mer kompliserte regler. De vil forslå at det opprettes kontorer hvor de som rammes kan få hjelp, og de vil foreslå økede bevlgninger til skolesektoren. Alt slikt vil imidlertid bare gjøre vondt verre.

Den reelle løsningen, som er DLFs løsning, er som følger: privatisér hele skoleverket. Når virksomheter er private, vil de involverte alltid søke å finne fleksible løsninger, dette i motsetninger til offentlige løsninger, som blir mer og mer byråkratiske (f.eks.: "hittil har myndighetene vært rause med å gi uhedige elever dispensasjon, men nå er reglene skjerpet").