26 400 barn lever med vold

Denne grusomme overskriften har vi hentet fra førstesiden av dagens utgave av Aftenposten. Artikkelen som følger inneholder blant annet følgende: "Krisesentersekretariatet regner med at 26.400 barn mellom 0 og 15 år lever i familier hvor det utøves fysisk eller psykisk vold."

I tilegg til disse barna er det selvsagt også et stort antall kvinner som lever sammen med en voldelig mann.

Slik er forferdelig, og det må ta slutt. Det eneste som kan gjøres med dette på kort sikt er å sette de voldelige mennene i fengsel. Selvsagt har Norges toneangivende kretser i mer enn 20 år forsøkt andre metoder for å få menn til å slutte å slå sine koner og barn, og resultatet kan vi se i Aftenpostens overskrift.

Statens eneste oppgave er å beskytte oss alle - menn, kvinner, barn - mot kriminelle. (Menn som slår kvinner og barn er selvsagt kriminelle.) Staten gjør en meget slett jobb på dette området. Hvorfor? Det vil nå være enkelt å legge skylden på politikerne, det er jo de som vedtar de lover og bestemmelser som politi, påtalemyndighet og domstoler retter seg etter, og som i altfor stor grad lar kriminelle gå løse.

Men politikerne kan ikke føre en politikk som (i de store linjer) er i strid med det som folk flest mener er rett og riktig. Derfor kan man med all rett konkludere at folk flest mener at dagens regler er de riktige, dvs. folk flest mener at voldelige menn ikke skal settes i fengsel. Resultatet blir da nødvendigvis at kanskje så mange som flere titusener kvinner og barn "lever med vold".

Hvorfor godtar folk flest dette? Fordi de følger et etisk prinsipp som sier at selvoppofrelse er det høyeste gode. Dette etiske ideal - altruisme - innebærer blant annet at man må være snill mot de slemme ("snillisme"), for derved vil den slemme bli snill, eller i hvert fall mindre slem. Dette er dog helt feil. Er man snill mot de slemme, blir de bare enda slemmere. De som tror noe annet er grenseløst naive og lurer seg selv Disse er også moralsk medskyldige i at titusener av kvinner og barn må leve med vold.

Det man bør gjøre med de slemme er å straffe dem, og å isolere dem slik at de ikke på noe vis kan skade andre. Mao. kriminelle bør idømmes svært strenge straffer. Dette er dog i strid med dagens lover og regler, og det er i strid med det som folk flest mener er moralsk riktig. Derfor står DLF alene om dette standpunktet, og derfor vil i årene fremover enda flere kvinner og barn - og menn - beklageligvis måtte "leve med vold".