Tobakkindustrien og urettferdighet

Mange påstår idag at tobakkindustrien er kriminell: tobakkindustrien selger en giftig vare; tobakkindustrien lyver om at tobakk skaper avhengighet; tobakkindustrien truer sine kritikere, endog med trusler om drap, osv.

Alt dette er, såvidt vi kjenner til, feil.

Men la oss først påpeke at et drag fra en sigarett gir en røyker en umiddelbar avslapning, en avslapning som kan være meget behagelig i en ellers stresset situasjon. Effekten kommer meget kort tid etter at sigarettrøyken er inhalert. Ja, røyking øker sannsynligheten for at man blir rammet av visse sykdommer, men det må være opp til hver enkelt selv å avgjøre hvorvidt han skal ta den risikoen eller ikke.

Mange velger å røyke selv om de kjenner risikoen, og disse har som nevnt all rett til å foreta dette valget uten å bli trakassert.

Så til påstandene nevnt innledningsvis:
Hvorvidt noe er giftig avhenger av mengden: drikker man ti liter vann på fem minutter så er dette antagelig dødelig. Men er vann dødelig? Nei. Ikke i normale doser.

Er røyking giftig? Det avhenger av hvor mye man røyker - røyker man fem sigaretter i uken er dette lite giftig, røyker man 50 om dagen er dette opplagt giftig.

Blir man avhengig av tobakk? Hva betyr avghengighet? Å være avhengig må bety at det er noe man ikke kan klare seg uten, dvs. er man avhengig av noe er det umulig å slutte. Der er uholdbart å si at man er avhengig av noe man liker godt - hvis det kun er vanskelig å slutte, så er man ikke avhengig. Mao. hvis man ble avhengig av tobakk, ville ingen slutte å røyke. Det er antagelig korrekt at suget etter en røyk varierer fra en person til person, men alle kan slutte, og da er det feil å si at røykere er avhengige av tobakk. Derfor løy heller ikke representantene for den amerikanske tobakkindustrien da de i en senatshøring sa at «I believe that nicotine is not addictive».

Truer industrien sine kritikere? Noen dokumentasjone av slike trusler fra industrien finnes, såvidt vi vei, ikke. Det er mulig at noen kritikere er truet, men disse truslene kan være fremsatt av enkeltpersoner uten formell eller reell tilknytning til tobakkindustrien. Vi vil anmode de som hevder at tobakksindustrien har truet sine kritikere om å dokumentere dette.

Men noen lyver. Hvem? Det er allment kjent at anti-røykekampanjen som Statens Tobakkskaderåd kjørte på TV for endel måneder side inneholdt forfalskede fremstillinger av organer som var skadet av røyking. Og tåper staten på røykerne fordi de fører til økede utgifter pga. at de er oftere syke? Vi har hørt rykter om det motsatte - staten tjener på røykerne fordi de dør tidligere ann andre. Vi har også hørt at offentlige forskningsprosjekter som skulle undersøke dette ble stanset fordi de lå an til å oppdage sannheter som myndighetene helst ville holde skjult.

Igjen, røyking er skadelig (det øker riskioen for å bli rammet av en rekke sykdommer, blant annet kreft), og man bør unngå å røyke. Men dette valget bør være opp til hver enkelt, og all informasjon om dette må være sann. Vi er av det syn at tobakksindustrien er en legitim bransje som ikke fortjener å bli stemplet som kriminelle. At myndighetene farer med usannheter er dog ikke noe vi blir overrasket over.