Farlig energiproduksjon

Den siste av de mange gruveulykker opp igjennom de siste århundreder, den i Russland, ser ut til å få en nokså lykkelig slutt. Av de omtrent 40 som var savnet, ser det nå ut til at alle unntatt to er blitt reddet.

Energiproduksjon etter gamle metoder er farlig; titusenvis av mennesker har mistet livet i gruveulykker, og mange har også mistet livet ved at demninger har brutt sammen, mange har mistet livet i trafikkulykker som følge av at f.eks. kull er transportret på veiene, osv.

Nyere produksjonsmåter for energi bør derfor erstatte de gamle så snart som mulig. Vi tenker da på produksjonsmåter som atomkraft og gasskraft.

Disse nyere produksjonsmåtene vil gi billig og trygg energi. Mange av de farene som er forbundet med gammel energiproduksjon vil forsvinne, og risikoen ved de nye metodeme er forsvinnende liten.

DLF vil fjerne alle offentlige restriksjoner på bygging av slike kraftverk. Dette vil gi folk muligheten til å få (kjøpt) sikker og billig energi, til erstatning for gammel, risikabel og forurensende energiproduksjon som f.eks. kullkraft.