Mobbing i skolen

Avisene forteller i dag om en undersøkelse som viser at 5 % av elevene i den offentlige skolen blir mobbet - av lærerne!

Eleven må altså gå i en skole hvor lærerne mobber dem. Og dette til tross for de siste års utallige anti-mobbe-kampanjer. (Kanskje dette er et tegn på at offentlige holdningskampanjer ikke har noen effekt?)

Løsningen på dette er selvsagt private skoler.

I et privat marked med forskjellige tilbydere kan man selv velge: man velger selv om man vil handle på Prix eller Rema eller Rimi eller Gourmeteksperten. Hvis man er misfornøyd med utvalg, kvalitet eller service ett sted, så går man til et annet. Forretningene er klar over dette, så de vil derfor forsøke å holde på sine kunder ved å yte kvalitet og service.

Tenk det hvordan det hadde vært dersom staten hadde tatt alle våre matpenger, opprettet en statlig matvarekjede som i praksis hadde monopol, og sa til oss: "Gå til din filial av Statmat og hent matvarene dine - utvalg og mengde og kvalitet har vi allerede valgt for deg så det behøver du ikke tenke på!".

Er det noen som tror at dette ville blitt et godt tilbud? At det ville ha vært høy kvalitet på varene? At betjeningen ville ha vært forekommende og service-innstilt?

All erfaring tyder på at det å besøke Statmat ville ha blitt en blandet opplevelse, for å si det forsiktig. Grunnen til at slike tilbud - og alle offentlige tilbud er av denne typen - blir av så dårlig kvalitet er at den som betaler og den som mottar varene/tjenesten ikke er samme person. Mht. skolen er det staten som betaler, og barna/foreldrene som mottar tjenesten.
Dersom foreldrene hadde kunnet "true" med å si til skolen at "dersom kvaliteten ikke blir bedre flytter vi vårt barn til en annen skole", så ville skolen rette seg etter dette dersom de kunne miste eleven og dermed betalingen fra foreldrene. I dag er det ingen slik fare - foreldrene kan ikke uten videre ta sitt barn ut av skolen dersom de ikke er fornøyde med skolen tilbud. Og skolene inntekter kommer fra det offentlige, ikke fra brukerne.

Et annet poeng som kommer med her - at barn mobbes i skolen - er at statelige skoler har et sterkt oppsigelsesvern, noe som betyr at det er vanskelig å kvitte seg med dårlige lærere. Et annet poeng er at bøllete medelever også har "rett og plikt" til å gå i skolen, og at derved man i den statlige skolen ikke uten videre kan fjerne mobbere fra elevenes nærmiljø.

I et system med private skoler vil alle disse problemene praktisk talt forsvinne helt.

Etterord: På NRKs nyhetsending i morges ble det fortalt at 55% av innvandrerbarn har lite eller intet utbytte av undervisningen de blir utsatt for. En privat skole som kunne vise til slike resultater ville ha mistet sine elver. En offentlig skole, derimot, setter i verk handlingsplaner, og alle vet hvor effektive slike er.

Vi synes det er tragisk at så mange barn går ut i voksenlivet med så dårlige kunnskaper som den offentlige skolen gir dem. Løsningen? Første skritt er å stemme på DLF. Alle de andre partene vil ha en offentlig skole, dvs. de vil fortsett i samme spor som hittil.