Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

Et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL blir i disse dager sent til medlemmer og abonnenter.

Bladet inneholder artikler om følgende temaer: Nobels fredspris, SVs økonomiske politikk, at Irak bør blir et fritt og ikke et demokratisk samfunn, at en riktig utenrikspolitikk fra USAs side kunne ha forhindret angrepet på WTC 11/9-01. Dessuten inneholder bladet en artikkel om Thales fra Milet.

(Alle artiklene står kun for forfatterens regning, og gir ikke nødvendigvis uttrykk for DLFs synspunkter.)

Blandet sendes gratis til alle medlemmer av DLF. Ikke-medlemmer kan tegne abonnement, som for en årgang - fire numre - koster kr 140. Abonnement tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første nummer av LIBERAL dessverre utsolgt.