USA og krigen i Irak

Norsk presses fremstilling av USAs krig mot terrorismen, og spesielt krigen i Irak, er full av feilfremstillinger: fakta gjengis feil eller ufullstendig, og viktige fakta utelates.

Her er noen få eksempler:

1) Terrorister sprengte en bombe i nærheten av et hotell hvor FN hadde kontorer: nesten 150 ble skadet og mer enn 20, mange av dem FN-ansatte, ble drept. USA får selvfølgelig skylden siden de som okkupasjonsmakt har ansvar for sikkerheten i Irak.

Det som norsk presse ikke forteller er at USA gang på gang hadde tilbudt FN vakthold, og at FN avslo tilbudene. FN regnet med at de var alles venn og at ingen ville angripe dem. Dessuten ønsket ikke FN å bli ansett som avhengig av USA.

Det FN ikke innser er at terrorister er alles fiende.

2) Avisene påstår om igjen og om igjen at president Bush i sin tale 1. mai 2003 erklærte krigen - eller stridighetene - for over. Dette er også en feil gjengivelse av det som ble sagt. Bush sa følgende i denne talen: "Major combat operations in Iraq have ended". Dette utsagnet må også sees i sammenheng med at Bush gjentatte ganger har sagt at krigen mot terrorismen vil bli langvarig.

Når journalister sier at Bush 1. mai erklærte krigen for over, så lyver de.

3) Journalister sier at ifølge USA er fangene på Guantanamo Bay "ulovlige krigere" og derfor ikke har krav på alminnelig rettssikkerhet. Grunnen til at USA beskriver disse som "ulovlige krigere" blir aldri gjengitt av norske journalister. Fiendtlige soldater har krav på en viss rettssikkerhet dersom de blir tatt til fange, men dette gjelder soldater, og disse må ha kjempet i samsvar med krigens regler. Fangene på Guantanamo Bay har ikke fulgt disse reglene. Blant annet har de kjempet med skjulte våpen, de har ikke båret uniformer, de har skjult seg blant sivile, og de har angrepet sivile. Derfor er de ulovlige krigere. Dessuten er dette folk som er topptrente, fanatiske islamister, og de ofrer gjerne livet hvis de kan forårsake skade. De er således meget farlige.

Det som skjer på Guantanamo Bay er at disse livsfarlige fiendtlige krigerne blir holdt i sikker forvaring inntil krigen er over. Å kreve, som enkelte gjør, at disse skal stilles for retten med advokat etc., er et meningsløst forslag. Ville de allierte i 1944 stilt tyske soldater i fangenskap for retten mens krigen fortsatt pågikk?

Vi har tidligere gitt støtte til USAs angrep på Afghanistan og Irak: dette er en ren forsvarskrig fra USAs side: USA er gang på gang blitt angrepet av terroristgrupper støttet av regjeringene i disse landene, og disse angrepene på USA har ført til at ca 4000 amerikanere har mistet livet. (Før angrepet på Afghanistan sent i 2001 svarte ikke USA på noen av disse angrepene, lederne (Clinton og Bush sr.) håpet at passivitet fra USAs side ville føre til at hatet mot USA ville bli mindre og at angrepene ville opphøre.)

Dessverre har USA, som vi også tidligere har gitt uttrykk for her, på mange måter ført de ikke-militære sidene av krigen på en uheldig måte: USA la stor vekt på at de angrep Irak for å hindre Saddam i å bruke de masseødeleggelsesvåpen som alle var overbevist om at han hadde. Videre, USA kalte den siste krigen for "Operation Iraqi Freedom", et navn som innebar at formålet var å frigjøre Irak, ikke å forsvare USA. (Irak var under Saddam et brutalt diktatur, og USA hadde all rett til å avsette ham, men den amerikanske regjerings fremste oppgave er å forsvare amerikanere, ikke å frigjøre folk andre steder i verden.)

Dessuten hadde de amerikanske ledere et alt for naivt syn på hva som ville skje etter at Saddams styre hadde falt: de trodde at irakere flest ønsker fred og frihet og velstand. Bush & co innser ikke at sivilisasjon, som er en nødvendig basis for fred og frihet, forutsetter en kultur dominert av rasjonelle verdier. Irak er i stor grad preget av fanatisk religiøse ideer, og på slike kan man ikke bygge et samfunn med velstand og frihet.

Uansett så har det ikke vært noen terroristangrep på USA etter at krigen i Afghanistan begynte, og derfor kan vi si at USAs krig mot terrorismen har vært vellykket.

Men la oss også si at USA ikke fører denne krigen slik vi hadde ønsket.