Besøk oss på vår stand!

Hver lørdag fra kl 1100 har DLF standsaksjon på Karl Johans gate ved Nationaltheateret.

Der er hele tiden flere av DLFs tillitsmenn og bystyrekandidater. Der deler vi ut løpesedler og eksemplarer av prinsipprogrammet. Der kan man få kjøpt de to siste numrene av tidsskriftet LIBERAL. Der diskuterer vi med velgere, og vi forklarer vårt budskap om at hvert individ har rett til frihet og at kun et samfunn som er organisert med utgansgpunkt i det enkelte individs ukrenkelige rett til å styre sitt eget liv er et sivilisert, velstående, fredelig og harmonisk samfunn.

Til tross for at mange av velgerne til å begynne med er uenige med oss, og til tross for at mange blir sjokkert over vårt radikal budskap, er det en givende og utbytterik opplevelse å være der.

Vi oppfordrer alle som er i Oslo sentrum lørdag formiddag om å besøke oss.