DLF er for frihet

Frihet er retten til å styre sitt liv som man selv ønsker. Alle de store partiene er idag motstandere av frihet, de ønsker isteden å styre oss.

De styrer oss ved å legge store begrensninger på hvordan vi skal kunne bruke vår eiendom, ved å beslaglegge mestparten av de penger vi tjener*, ved å utsette alle næringdrivende for et kolossalt skjemavelde og et villniss av lover og bestemmelser som ingen klarer å følge fullt ut. Til tross for at politikerne tar ca 70 % i samlede skatter og avgifter fra de fleste av oss, er det tilbudet vi får for disse pengene av svært dårlig kvalitet. Er det virkelig noen som tror at tilbudet blir bedre dersom skatteniveået økes til 75 % eller 80 %?

De andre partienes politikk fører til stadig økende skatter, et stadig økende antall lover, en stadig økende misnøye, en stadig minkende respekt for lov og rett, en stadig økende ansvarsløshet, og en politikerforakt som er mer enn velfortjent.

DLF er altså tilhenger av frihet, og kun frihet medfører ansvar. Folk bør selv få disponere det de tjener, og ikke som idag kun ca 30 %. Folk bør selv få disonere sine eiendommer, og ikke som idag være underlagt et enormt antall relger og bestemmelser. De som driver bedrifter, og som derved produserer alt vi forbruker og som gir oss arbeid, bør ikke som idag dynges ned av skatter, avgifter, og tusenvis av bestemmelser som må følges og skjemaer som må fylles ut.

Folk bør kunne få velge fritt, og ta ansvaret for sine valg. Kun dette kan være basis for et sivilisert og velstsående samfunn.

Den som støtter frihet må på mandag stemme på DLF. Den som stemmer på noe annet støtter den kursen som de andre legger opp til og som de har fulgt de siste tiår, og da får vi mer av det samme, bare enda verre,

*Den som har en inntekt på omkring 300.000 - 400.000 kr betaler ca 70% av det han eller hun tjener i samlede skatter og avgifter. Følgende overslag viser dette: Bare den direkte skatten på 35 % og merverdiavgiften på 20 % gir oss en samlet skatt på 55%. Dessuten kommer arbeidsgiveravgift på opp til 14,1%, store avgifter på tobakk, alkohol, sukker, mineralvann, og alt som har med bil å gjøre. I tillegg kommer slike ting som el-avgift, kommunale avgifter, NRK-avgift. Samlet blir dette ca 70% for den som har en vanlig inntekt. (Dette er ca-tall.)