11. september

Khomeinys maktovertagelse i Iran i 1979 førte til en kolossal styrking av den islamske bevegelse. Dette ga seg også fra omkring 1980 utslag i en rekke angrep på Vesten. Det første tilfellet som fikk stor oppmerksomhet var dødsdommen mot Salman Rushdie og drap/drapsforsøk på flere av hans forleggere.

Hvorfor går islamister til angrep på Vesten? “It is not the American war machine that should be of the utmost concern to Muslims. What threatens the future of Islam, in fact its very survival, is American democracy." Dette er budskapet i en ny bok, nettopp publisert av al Qaida. Tittelen er "The Future of Iraq and The Arabian Peninsula After The Fall of Baghdad", og forfatteren er Yussuf al-Ayyeri, en av Osama bin Laden's nærmeste medarbeidere siden tidlig på 90-tallet. Boken er publisert av The Centre for Islamic Research and Studies, etablert av bin Laden i 1995.

Al-Ayyeri påstår at historien er en "evig krig mellom tro og vantro". Den eneste form for rett tro er islam, som er kulminasjonen av all religiøs tenkning. Derfor har muslimer kun ett mål: å omvende alle mennesker til å bli muslimer, og å utrydde alle spor av andre religioner, filosofier og ideologier.

Videre sier boken: Vantro har i Vesten fått de fleste til å glemme Gud, til å tro at mennesket selv styrer sin skjebne, og å tilbe verden. Det fremste symbolet på dyrkingen av verden og av mangel på gudstro er USA, den store Satan. Satan får mennesker til å elske denne verden, glemme den neste verden, og å glemme Jihad. Som en muslim sa det: "Amerikanere ønsker å nyte livet. Vi ønsker å dø for Allah". Alle muslimer må, ifølge Al-Ayyeri, kjempe mot Satan, dvs. mot USA og Vesten. .

Frem til 2001 ble Vesten utsatt for en rekke terrorangrep - flykapringer, selvmordsbomber, kidnappinger, vilkårlige drap, etc. - fra islamister, og Vesten svarte ikke på disse angrepene. (Ett unntak var USAs angrep på Libya i 1986.)

Så kom kulminasjonen av disse angrepene 11. september 2001, og med dette hadde USA mistet ca 4000 sivile i terrorangrep utført av fundamentalistiske muslimer. Endelig svarte USA. USA gikk til militært angrep land som direkte støttet terrorgrupper som hadde gått til angrep på USA.

USA hadde altså full moralsk rett til å angripe Afghanistan og Irak. Dette var rene forsvarskriger fra USAs side.

Dessverre fører president Bush denne krigen på en meget uheldig måte. Han kalte først krigen for "krigen mot terrorismen", han våget ikke å si hva fienden er: fundamentalistisk islam. Han våget ikke å angripe de land som i størst grad var ansvarlige for angrepene på Vesten, Iran og Saudi-Arabia. (Iran er fundamentalistisk islams ideologiske sentrum, og nesten alle kaprerne 11/9-01 var fra Saudi-Arabia. Mange av de styrende familier i Saudi-Arabia har også gitt betydelig direkte støtte til terroristgrupper.)

Bush forsøkte dessverre å få FN med seg i en krig mot Irak - det er meningsløst at USA for å forsvare seg skal be om tillatelse fra viktige land i FN som Frankrike, Russland, Tyskland og Syria (land som alle hadde et godt forhold til tyrannen i Bagdad, Saddam Hussein).

Bush la ikke vekt på at dette var en forsvarskrig, han påstod at hovedpoenget i krigen mot Irak var å hindre Saddam i å bruke masseødeleggelsesvåpen mot Vesten. Dette var en stor tabbe som påførte USA et enormt PR-tap.

Dessuten, krigen mot Irak ble av Bush kalt "Operation Iraqi Freedom" - formålet var altså ikke å forsvare USA, formålet var en altruistisk frigjøring av Iraks folk. Og å frigjøre Iraks folk er en nærmest umulig oppgave. Folket i Irak ønsker ikke frihet, irakere ønsker ulike typer diktaturer alt etter hvilken gruppe de tilhører. Frihet forutsetter en allmenn oppslutning om rasjonelle ideer, og noen slik oppslutning finnes ikke i Irak.

Så vi må dessverre si at krigen som USA fører ikke er en effektiv krig mot terrorismen. Det USA burde ha gjort var å eliminere maktapparatene i de land som har støtte terroraksjoner (for eksempel Iran, Saudi-Arabia, Syria), så trekke seg ut, og så si at "dersom dere angriper oss igjen, da kommer vi tilbake". Terrorangrep av den type som har rammet Vesten fra ca 1980 er ikke mulige uten at terroristgruppene støttes av regjeringer. Hvis regjeringsmedlemmene blir holdt ansvarlige for de angrep de støtter, vil de ikke lenger støtte slike angrep. De nye regenter i disse landene vil da oppføre seg som Gadaffi (til en viss grad) gjør nå. Gadaffi lærte sin lekse i 1986, og han iverksetter ikke lenger angrep på USA eller amerikanere, og han hjelper USA.

Heldigvis er ikke Vesten blitt rammet av terrorangrep etter 11/9-01, men slik som krigen dessverre føres, blir det vel ikke lenge til vi rammes igjen.