Drapet i Sverige

Drapet på Sveriges utenriksminisiter Anna Lindh er selvsagt en tragedie. Aller verst er det for hennes familie, og spesielt hennes to mindreårige barn.

At slike ting forekommer er dessverre uunngåelig, men man bør gjøre det man kan for å redusere redusere antallet drap (og andre kriminell handlinger) mest mulig.

Hvordan kan slikt om ikke unngåes så i hvert fall reduseres til et lite minimum? Alle anstendige mennesker ønsker selvsagt å redusere kriminaliteten mest mulig, men det er ulike tilnærmingsmåter. Også her skiller DLF seg ut ikke bare fra de andre partiene, men også fra dagens vanlige holdninger.

Dagens vanlige holdninger går ut på å bekjeme vold og kriminalitet med holdningskampanjer, opprop, annonsekampanjer, fakkeltog, osv.

DLF mener at slike tiltak er verdiløse (de gir nok deltagerne en beroliget samvittighet, men de har ingen effekt mht å redusere kriminalitet).
DLF ønsker at kriminelle skal idømmes langvarige fengselsstraffer fra første gang de begår reell kriminalitet (innbrudd, ran, svindel, overfall, voldtekt, drap, etc.).

Mannen som nå er mistenkt for å ha drept Anna Lindh er ifølge NRK TekstTV «tidligere dømt for en rekke forbrytelser, blant annet flere voldshandlinger der han har brukt kniv». Altså er drapet sannsynligvis begått av en kjent voldsmann. (Det er trukket paralleller mellom dette drapet og drapet på Olof Palme for 17 år siden: den mest sannsynlige gjerningsmannen da, Christer Petterson, var også dømt for drap og hadde sonet sine 6-7 år for dette før han evt. drepte Palme.)

Så Sverige, som de fleste andre vestlige land, også Norge, har i dag en politikk som innebærer at kriminelle får gå løse. Etter DLFs syn er det da opplagt at det blir mer kriminalitet.

DLF mener at kriminaliteten må reduseres, og vi er alene om å mene at et viktig tiltak for å oppnå dette er å sette kriminelle i fengsel.