Statens legitime oppgaver

Dagsavisen forteller at «kriminaliteten i Norge er blitt tidoblet siden 1960». Dette faller sammen med den perioden hvor man ikke lenger betraktet dømte kriminelle som fanger, men som innsatte som det var synd på og som trengte behandling.

DLF mener at reell kriminalitet skal straffes strengt, og at dette vil redusere krimnaliteten. Men virker dette da? kan man spørre.

Dagsavisen forteller søndag at man i USA i de siste år har iverksatt strengere straffer, og resultatet taler for seg selv: kriminaliteten har gått kraftig ned. Kriminaliteten i USA er faktisk lavere enn den er i Norge. (Grov voldskriminalitet er dog høyere i USA.)

Dagsavisen: «I USA har kriminaliteten sunket kraftig hvert år siden 1973. Fordelt per 1.000 innbygger var det i 2000 101 registrerte lovbrudd i Norge, mot 41 i USA. Mye av forskjellen skyldes at man i USA ikke registrerer forseelser som trafikklovbrudd. Men selv når de fjernes fra de norske tallene ligger vi høyere enn amerikanerne.
- Det har vært en kraftig nedgang i kriminaliteten i USA, som er lite kjent, bekrefter kriminolog og jusprofessor Nils Christie.»

Hvorfor nevne dette idag, på valgdagen?

DLF mener at statens eneste oppgave er å beskytte individers rettigheter, dvs. å drive politi, rettsapparat og forsvar. I fredstid er statens eneste oppgave å sørge for at borgerne ikke blir utsatt for kriminelle. Staten gjør i dag en elendig jobb på dette området, og har i steden tatt på seg et utall andre oppgaver, hvor den også gjør en elendig jobb.

De andre partiene lover som ved alle tidligere valg mer til alle gode saker, og unnskylder at de ikke har gjort det de lovte ved forrige valg. DLF lover å arbeide kun for dette: at du skal kunne disponere det du eier, og at staten skal straffe strengt alle som forsøker å hindre deg i å disponere det du eier.

DLF kommer antagelig ikke til å få noen inflydelse etter dette valget, og utviklingen kommer derfor til å fortsette i den retningen de andre partien styrer oss i, dvs. mot stupet. De som stemmer på de andre partiene er medskyldige i dette. Men de som har stemt på DLF kan si: «Jeg er ikke medskyldig i at det går nedenom og hjem, jeg stemte DLF!»

Godt valg!