Nei til utvidelse av verneplikten.

Forsvarssjefen, general Sigurd Frisvoll, går nå inn for en kraftig omlegning av verneplikten. Formålet er en styrkning av Forsvaret, og for å oppnå dette ønsker forsvarssjefen å innkalle jenter til sesjon, han ønsker mer fleksibel tjenestetid, han ønsker å utdanne noen av de vernepliktige enda bedre, og han vil øke dimmepengene.

DLF er selvsagt en sterk tilhenger av at Forsvaret skal styrkes. Vi er dog også sterke motstandere ikke bare av en utvidelse av verneplikten til også å omfatte kvinner, vi er også motstandere av verneplikten, som vi vil avvikle i sin helhet.

Etter vårt syn bør man finne ut hvor mange soldater man trenger, både faste styrker og beredsskapsstyrker, og så får staten utlyse disse stillingene og tilby søkerne den lønn som er nødvendig for å få det nødvendige antallet soldater av god kvalitet. Man kan også ha ordninger med frivillige mannskaper.

Verneplikt - å bli tvunget til å tjenestegjøre som soldat i ett år eller mer - er en kolossal krenkelse av den enkeltes frihet, og vi er som sagt sterke motstandere av dette. DLF mener også at forsvarets stridsevne vil bli langt bedre dersom mannskapene er der etter eget valg.

DLF er derfor tilhenger av alle forslag som innebærer en reell styrking av forsvaret, men vi er motstandere av alle forslag som innbærer en krenkelse av den enkeltes frihet, slik en tvungen verneplikt er.