Hva staten gjør - og hva den burde gjøre

Statens eneste legitime oppgave er å beskytte individers rettigheter, dvs. å beskytte oss mot tyver, svindlere, overfallsmenn, etc. Dette skal staten gjøre ved etterforske forbrytelser, dømme de skyldige og sette dem i fengsel.

I dag gjør staten dette i svært liten grad. I steden gjør staten en masse annet -som den heller ikke gjør på en tilfredstillende måte.

Et eksempel i forbindelse med det tragiske drapet på Sveriges utenriksminster for noen dager siden viser dette.

Mannen som åpenbart har utført dette drapet søket kun noen timer før det skjedde psykiatriske hjelp - av en offentlig helseintisitusjon. Der ble han avvist. (Forholdene er helt tilsvarende i Norge.)

Så staten gjør ikke det den skal. Den har i steden påtatt seg en rekke oppgaver - som den heller ikke utfører.

På dette problemet finnes det to løsingsforslag. DLF vil at staten kun skal utføre sine legitime oppgaver, og overlate alt annet til private. Alle andre partier vil at det offentlige skal fortsette å ta på seg alt mulig, og om nødvendig øke skattene for å klare det. Sannsynligheten for at de skal klare det ved å øke skattene når de fleste allerede i dag betaler 70% av det de tjener i skatter og avgifter, er dog null.