Uetisk skattesystem

Skattesystemet vårt er uetisk uttaler Kåre Willoch i et foredrag gjengitt i VG. Akkurat dett er vi enige i - et skattesystem som beslaglegger omtrent 70 % av det de fleste tjener, er grovt umoralsk. Men det er ikke dette Willoch er opptatt av.

Et av de punktene Willoch tok opp var at vi nå har "tilløp til en hensynsløs sløseideologi , [en ideologi som] er til skade for hele vår sivilisasjon."

Willoch har helt rett i at mange av de velstående er blitt kortsiktige og i stor grad bruker sine penger på hytter og båter, tant og fjas.

Vi mener at de selvsagt har rett til dette, og vi vil ikke som de andre partiene tvinge dem til å bruke sine penger annerledes, men vi mener også at dette ikke er det beste de kan bruke sine penger til.

Grunnen til den voksende kortsiktigheten hos de som har muligheter til å investere er et resultat av ustabile rammebetingelser. Og disse er forårsaket av politikerne. Det er altså politikerne som har ansvaret for den sløse-ideologien som Willoch kritiserer.

Investeringer forutsetter langsiktighet, og dette igjen forutsetter at man har stabile rammebetingelser. Nå er det slik at politikerne skifter rammebetingelsene for næringslivet praktisk talt hvert eneste år. Det skjer stadige forandringer på avgifter, støtteordninger, konsesjonsregler, moms-satser, arveregler, regler om eierskap, tollsatser, etc.

Når de som har midler til å investere må forholde seg til det meget ustabile og uforutsigbare univers som politikerne utsetter dem for, må resultatet blir en stadige voksende kortsiktighet. "Hvorfor investere en formue i et prosjekt når rammebetingelsene er totalt forandret om tre år? - da vet jeg jo ikke hva inntjeningen blir. Nei, da bygger jeg heller en ny hytte og kjøper ny cabincrusier og en ny Lear så får jeg i hvert fall noe igjen for pengene".

Så, for å motarbeide det fenomen at folk sløser bort sine penger heller enn å investere dem, bør politikerne innføre stabile rammebetingelser for all næringsvirksomhet. Og det eneste grunnlag for stabile rammebetingelser er at politikerne unnlater å regulere økonomien i det hele tatt. Grunnen til dette er at ethvert inngrep i det frie marked fører til at de negative effektene av inngrepet er større enn de positive. Dette fører igjen til at politikerne må vedta flere inngrep, som igjen har større negative enne postive virkninger, og dette fører igjen til .. osv.

Det eneste moralske er at folk får beholde det de tjener, at de får investere uten reguleringer fra politikerne, og at de får benytte sin eiendom slik de selv ønsker. Dette er også det eneste grunnlaget for en stabil økonomisk vekst på lang sikt.

(Skrevet av VM.)