Strømkrisen: å rette baker for smed

De siste ukers høye strømpriser har naturlig nok ført til reaksjoner, inkludert et stort antall avisinnlegg, men praktisk talt ingen av disse legger skylden for elendigheten der hvor den hører hjemme. De aller flest innleggene legger skylden for situasjonen på markedet eller på det som feilaktig kalles privatiseringen av kraftmarkedet. En del legger skylden på energipolitikken, uten å gå i detaljer.

Sannheten er som følger: i de ti siste år har strømforbruket øket jevnt, men det er ikke i samme periode blitt bygget nye kraftverk i Norge. Resultatet av dette er nå, pga. kulde og lite regn i høst, blitt at folk ønsker seg mer strøm enn kraftselskapene kan levere. Dette må resultere i høyere priser - dette er nærmest en naturlov, og den som forsøker å overstyre denne (ved hjelp av for eksempel priskontroll) lager en katastrofe med sammenbrudd i energiforsyningen som resultat (for å si det rett ut: priskontroll vil medføre at strømmen går, såkalt "blackout").

Hvem har så skylden for dagens situasjon? Hvem er det som har hindret kraftutbygging de siste årene? Jo, det er Miljøbevegelsen (Natur og ungdom, Fremtiden i våre hender, Bellona, Naturvernforbundet etc.). Disse har med alle midler forsøkt å hindre utbygging av vassdrag og etablering av gasskraftverk. Selvsagt har de formelle beslutninger om å stanse utbyggingsprosjekter blitt tatt av politikerne, men disse har latt seg presse av Miljøbevegelsen, uten fnugg av holdbare argumenter, til å hindre utbygging av mer kraft.

Men hvorfor solgte kraftselskapene strøm i sommer da, de kunne jo spart på vannet for å ha kraft i reserve til vinteren? Da må vi huske på hvem det er som har hevdet de siste ti år at vi ikke lenger vil få kalde vintre? Hvem er det som, også denne gangen uten fnugg av holdbare argumenter, har påstått at vi er inne i en periode med en menneskeskapt global oppvarming som gjør at vi heretter vil få milde vintre? Jo, også her er det Miljøbevegelsen som er synderen.

For å nevne ett poeng til. Det er ingen andre land som benytter strøm til oppvarming - hvorfor har Norge satset på dette? Dels fordi vi har hatt billig vannkraft, dels for at vi skal la være å brenne olje/gass/kull for å produsere energi, fordi igjen ifølge Miljøbevegelsen ville dette forsterke drivhuseffekten og sørge for en global oppvarming

Hva bør vi gjøre? Først og fremst bør vi legge ansvaret og skylden der den hører hjemme, nemlig hos Miljøbevegelsen. Deretter bør vi bygge ut atomkraft og gasskraft - dette er energikilder som er uavhengige av været, og disse vil da gi trygg, ren og sikker strømforsyning uavhengig av vær og vind. Og det er også foruroligende at folk så å si alltid legger skylden på markedet når noe går galt, når det alltid er de som prøver å overstyre markedet - dvs. politikerne - som har skylden. Markedet er jo intet annet enn summen av individers tilbud og etterspørsel, og dette fungerer utmerket så lenge politikerne holder fingrene av fatet.