Obama og Afghanistan

Det aller meste av det president Obama gjør er galt og vil ha sterkt negative effekter. På noen få områder gjør han det imidlertid noe bedre enn pessimistene kunne forvente, men dette er områder hvor han handler stikk i strid med sine valgløfter.

Mht Irak sa Obama under valgkampen at han raskt ville trekke soldatene ut og at ”the surge” - økningen av antall soldater – ikke ville virke. Etter at den virket og førte til amerikansk seier, benkektet han dette. Men det Obama nå gjør er å forsøke i Afghanistan akkurat samme strategi som Bush fikk igjennom mht Irak.

Det er dog en viktig forskjell: Bush var utholdende. Skal man vinne en krig må man fortelle fienden at man vil holde på og øke innsatsen inntil seieren er sikret. Bush hadde denne evnen. Har Obama den? Lite tyder på det. Obama har lenge snakket om en ”exit-strategy”, og forøker å sette en sluttdato for amerikansk engasjement. Dette er ikke en oppskrift for suksess, tvert imot. Man kan tenke seg hva som ville ha skjedd om Churchill i 1942 hadde sagt at ”vi vil bekjempe Hitler og nazistene frem til julen 1944. Hvis vi ikke har vunnet til da vil vi trekke oss tilbake”. Da ville Hitler antagelig holdt ut til julen 1944, krigen ville han stanset, og verden ville sett helt annerledes ut enn den gjør i dag. Å sette en sluttdato er som å be om at fienden, i dette tilfellet militant islam, skal vinne.

Tilbake til Afghanistan (og Pakistan). Før vi går videre vil vi si at siden dette er samfunn sterkt preget av islam så er disse landene meget usiviliserte, og det vil være meget vanskelig å få brakt uroen, borgerkrigene, undertrykkelsen og terroren som finnes i disse områdene til opphør.

Vi siterer fra Max Boot i Commentary om Obamas strategi i Afghanistan:

“A New Counterinsurgency in Afghanistan

The new Afghanistan policy that President Obama unveiled at the White House today was pretty much all that supporters of the war effort could have asked for, and probably pretty similar to what a President McCain would have decided on.

The major difference between what McCain probably would have said and what Obama did say is that this president never used the word "surge" and—more importantly—never cited the success of the surge in Iraq as evidence that we can succeed in Afghanistan where the situation is far less perilous. He only mentioned Iraq as an unnecessary drain on resources….

The big news—though it had been apparent for some time—is that Obama is eschewing those who argue for a major downsizing of our efforts to focus on a narrow counter-terrorism strategy of simply picking off individual bad guys. Instead, Obama is embracing a more wide-ranging counterinsurgency strategy focused on enhancing "the military, governance, and economic capacity of Afghanistan and Pakistan."…
Despite the lack of specific goals for [Afghan National Security Force] expansion, this was an ambitious counterinsurgency policy, even if that was somewhat hidden by the rhetoric that Obama chose to use, which focused exclusively on the threat emanating from Al Qaeda. He said that "we have a clear and focused goal: to disrupt, dismantle, and defeat al Qaeda in Pakistan and Afghanistan, and to prevent their return to either country in the future."

In reality, as Obama knows full well, Al Qaeda is only one of many extremist groups active along the Afghan-Pakistan frontier and we have to be equally concerned about disrupting other members of the "insurgent syndicate" such as Lashkar-e Taiba and the Pakistani Taliban. Apparently the president and his advisers figured it would be an easier sell to the American public to focus on the best known group: Al Qaeda….

Obama concluded with a subtle dig at his predecessor, saying: "Going forward, we will not blindly stay the course. Instead, we will set clear metrics to measure progress and hold ourselves accountable." The implication of course is that the Bush administration went forward blindly without any metrics of progress. That may be unfair, but if it makes Obama feel good to take a swipe at George W. Bush while essentially continuing and expanding his policy—well, that's a small price to pay for a centrist foreign policy” (sitat slutt).

Irak/Pakistan/Afghanistan er viktige områder. Det er viktig å hindre at disse områdene fortsetter å bli utgangspunkt for terror mot Vesten. (Iran er også med her, og her har Obama gjort det motsatte av det han burde: i stedet for å holde landets ledelse ansvarlig for systematisk undertrykkelse og terror gjennom flere tiår så roste han i sin tale det iranske folk for dets stolte kulturarv og sa at ”nå burde vi legge våre uenigheter og forskjeller bak oss”. Som enhver unntatt Obama-tilhengerne kunne ha forutsett førte dette bare til en negativ og avvisende reaksjon fra Irans ledelse.).

Vi skal ikke ha sagt at den strategien som Obama nå følger er den beste, men vi er av den oppfatning at å trekke seg helt ut av området og håpe at det vil gå bra, slik Obama tidligere har gitt inntrykk av at han mente, ville ha vært det verste av alle tenkelige alternativer.

For rettferdighets skyld vil vi tilføye at Obama alltid har sagt at ”krigen mot terror”, et uttrykk han forøvrig ikke lenger bruker, har sitt viktigste kampområde i Afghanistan. Dette fordi Osama bin Laden oppholdt seg der, og fordi Talibans islamistiske diktatur, som direkte støttet alQaida, styrte der. Vi synes egentlig denne vurderingen - at kjerneområdet er Afghanistan - er noe underlig i og med at kaprerne 11. september 2001 praktisk talt alle kom fra Saudi-Arabia, og de regimene som sterkest støtter militant islam er de i Iran og Saudia-Arabia. USA har dessverre i lang tid hatt et godt forhold til regimet i Saudi-Arabia, og Obama rakte som nevnt ut en ”nå legger vi alle gamle motsetninger bak oss og starter på ny frisk”-hilsen til Iran.

Uansett er det spennende og farlige tider, og hvordan det vil gå kan bare fremtiden vis Men at de ideer som Vesten bygger på - rasjonalitet, sekularitet, retten for individer til å styre egne liv, individuell frihet, politisk frihet, økonomisk frihet etc. – står så svakt som de gjør i dag lover ikke godt. At disse ideene står så svakt ser vi i viljen til å bekjempe militant islam på alle fronter den angriper er meget svak.