Samfunnstjeneste på vei inn?

KrF går i sitt nye partiprogram inn for å innføre samfunnstjeneste for ungdom. Dette skal sørge for at alle unge, ikke bare de som avtjener verneplikt, i en periode ”gjør sin plikt for samfunnet”, slik poenget ble formulert av en NRK-reporter i morges.

De som skal avtjene denne samfunnstjeneste skal kunne avtjene den i helsevesenet eller på et annet ”samfunnsnyttig” område. KrF mener at dette i en viss grad vil kunne avhjelpe de problemene som finnes på disse områdene.

Av argumenter som ble brukt i Politisk kvarter i dag var at KrF vil ” endre verneplikten radikalt”, at ” de unge skal gjøre sin plikt for samfunnet”, at ”de unge har godt av det”. Men NRKs reporter innledet faktisk innslaget med på si at ”KrF vil tvinge ungdom til å gjøre samfunnstjeneste”.

DLF er enig med KrF i at det er urettferdig at kun en liten del av de unge avtjener verneplikt. Vi vil derfor avvikle verneplikten, slik at ingen blir tvunget inn i jobber de ikke vil ha. KrF derimot vil innføre en ny ”samfunnstjeneste” som er slik at alle må igjennom den. Vi er med på at dette innebærer likhet, men rettferdig eller moralsk høyverdig er det ikke.

Vi er imot all initiering av tvang. Spesielt er vi imot at ungdom (eller alle andre for dens saks skyld) må avtjene 3 måneder eller 18 måneder i en eller annen form for samfunnstjeneste eller militærtjeneste.

Vi mener at ingen har noen plikt overfor samfunnet, vi mener at enhver har rett til frihet, noe som innebærer at man har rett til selv å velg hva man vil arbeide med – vil man bli soldat så er det OK, vil man inn i et pleieyrke så er det OK. Men etter vårt syn er det helt galt å tvinge folk inn i noen yrker.

Er det ikke da slik at det er store problemer i helsesektoren? Jo, men det er fordi denne sektoren er styrt og drevet og finansiert av det offentlige. Alt det offentlige driver blir preget av sommel, rot forsinkelser, budsjettunderskudd, sløsing, inkompetanse, og sendrektighet. Å tro at man kan løse noe av dette ved å sende uutdannede 18-åringer inn i systemet tyder ikke på at man har en god virkelighetskontakt. Skal man løse problemene i helsevesenet (og i skolen og i pensjonsordningene …) må alt fullt ut privatiseres.

Det er også feil å si at man skylder noe til samfunnet. Samfunnet er en samling individer; det er mulig at man kan skylde noe til bestemte individer, men i så fall er dette noe man frivillig har tatt på seg. At man da kompenserer/gir tilbake bare rimelig, men dette bør alltid skje i samsvar med de betingelsene som ble frivillig avtalt på forhånd og til de individene som er direkte involvert.

Den som var invitert til å debattere mot KrFs Knut Arild Hareide i Politisk kvarter var Høyres Torbjørn Røe Isaksen, og han sa det som man kunne forvente av en høyremann: Han var for tvungen verneplikt, men imot tvungen samfunnstjeneste. Så Høyre er like allergisk mot prinsipiell tenkning som de alltid har vært.

Uansett frykter vi at KrFs forslag vil vinne igjennom. Dessverre er samfunnsånden blitt slik at tvang blir ansett som et stort gode. Men tvang vil aldri ha positive konsekvenser på sikt, og det er ødeleggende for den som rammes. Å bil tvunget ut i noe slikt er forferdelig, og DLF tar sterk avstand fra dette forslaget.