Galt, og mer galt

Alt myndighetene gjør når de går utover sine legitime oppgaver har negative konsekvenser. Når slike konsekvenser viser seg kommer myndighetene iblant med nye forslag som er ment å lette på problemene, men forslagene er praktisk talt alltid slik at de bare gjør dem enda verre.

Det siste av utallige eksempler på dette er det som i dag omtales på Aftenpostens førsteside: regjeringen vil gå inn for å sette et tak på advokathonorarer. Dette fordi advokatregningene er blitt svært høye.

Vi siterer fra Aftenposten: ”Advokathjelp skal bli billigere. Regjeringen vil innføre makspris på advokattjenester.” Inne i avisen: ”Vil tvinge ned advokatprisene. Justisministeren: [Dette er] et bidrag i kampen mot fattigdom.” (Vi vil skyte inn at det allerede er makspris på enkelte advokattjenester, men forslaget vil gjøre ordningen langt mer omfattende. Vi vil også skyte inn at for noen år siden innførte staten moms på advokattjenester, noe som gjorde det 25 % dyrere å benytte advokat.)

Det er nok riktig at stadig flere kommer i kontakt med rettsapparatet på en lite hyggelig måte, at rettssaker ofte tar lang tid, og at advokatregningene blir høye.

Men dette er fordi lovverket er meget komplisert, og fordi en rekke forhold som ikke bør omfattes av lovverket nå er gjenstand for et mylder av altså egentlig unødvendige paragrafer.

Enhver kan lett fine eksempler på dette, men la oss allikevel ta med noen: alt som har å gjøre med arbeidsforhold, rusgift, leievilkår, salgsbetingelser, smugling, skatteunndragelse, lyveordninger, import/eksport, alt dette burde være inkludert under en generell lov som sa at ”initiering av tvang er ikke tillatt, alt som er frivillig er tillatt”. (Alt dette gjelder forhold mellom voksne.)

Hadde vi hatt et lovverk som var basert på dette ville anslagsvis mer en 95 % av dagens lover ikke vært der, og de rettssakene som i dag skjer som følge av disse lovene ville da heller ikke ha forekommet.

Måten å redusere behovet for og kostnaden ved advokater er da å sterkt forenkle lovverket.

Isteden gjør altså regjeringen der motsatte. De lager flere og flere lover, de gjør dem mer og mer kompliserte, og i tillegg pålegger de alle bedrifter en rekke unødvendige krav. Alt dette gjør alle lovlig forretningsdrift langt dyrere enn den eller vill ha vært, og derfor blir alle lovlige regninger dyrere og dyrere (og det er derfor flere og flere flykter helt eller delvis over til den svarte økonomien).

Det nå å sette et tak på advokatregninger, slik forslaget går ut på, vil bare føre til at de som må søke hjelp gjennom en rettssak, vil få dårligere hjelp av advokaten, og det vil føre til at advokatene iblant vil gjøre en dårligere jobb.

Dette forslaget tar utgangspunkt i et reelt problem, men de som står bak forslaget har ingen anelse om hva som er årsaken til problemet, og det de foreslår vil bare gjøre problemet enda større. Sådan er sosialdemokratin.