Vellykket landsmøte i DLF

Landsmøtet i Det Liberale Folkepartiet ble avholdt i Oslo lørdag 18. april. Formannens tale tok for seg hvordan den tradisjonelle høyreside, i Norge FrP og Høyre og i utlandet partier under ledelse av Bush, Merkel, Sarkozy og Cameron, har sviktet de idealer og de verdier som førte til høyrebølgen på 80-tallet. Disse idealene - individuell frihet, markedsøkonomi, frihandel, lave skatter, en begrenset stat - er en nødvendig forutsetning for et stabilt, fredelig, velstående og harmonisk samfunn.

Den tradisjonelle høyreside har derfor like stor skyld i de problemer vi nå står overfor som de tradisjonelle sosialdmokratene har: finanskrise, inflasjon, synkende velstand, økende arbeidsløshet, voksende kriminalitet og korrupsjon, og stadig kraftigere angrep, både voldelige og ideologiske, fra militante muslimer.

Landsmøtet var også svært tilfreds med at det nå ser ut til at DLF ikke bare vil stille til valg i Oslo, men i to fylker til: Hedmark og Rogaland. (De innleverte underskrifter er dog ennå ikke formelt godkjent.)

Etter en debatt som i hovedsak var sentrert omkring strategi for den kommende valgkampen, var det valg, og alle som satt i sentralstyret ble gjenvalgt: Vegard Martinsen ble gjenvalgt som leder, Lasse K. Lien ble gjenvalgt som nestleder, og Per Arne Karlsen ble gjenvalgt som generalsekretær. Til medlemmer i sentralstyret ble gjenvalgt Tore Aabø og Martin Johansen.