Stadig flere tar en John Galt

I går kommenterte vi president Obamas økonomiske politikk på et noe overordnet plan. Men hva blir resultatene av en slik politikk for den enkelte? Vi skal gi noen eksempler på dette, og trekke noen generelle konklusjoner.

Vi siterer fra spaltisten Emily Friedman:

“President Barack Obama's tax proposal—which promises to increase taxes for those families with incomes of $250,000 or more—has some Americans brainstorming ways to decrease their pay in an attempt to avoid paying higher taxes on every dollar they earn over the quarter million dollar mark.

A 63-year-old attorney based in Lafayette, La., who asked not to be named, told ABCNews.com that she plans to cut back on her business to get her annual income under the quarter million mark should the Obama tax plan be passed by Congress and become law…. "We have to find a way out where we can make just what we need to just under the line so we can benefit from Obama's tax plan," she added. "Why kill yourself working if you're going to give it all away to people who aren't working as hard?"…

Obama's budget proposal calls for $989 billion in new taxes over the next 10 years, most of which will be earned from increased taxes on individuals who make more than $200,000 and from families who make more than $250,000.

The expiration of the Bush administration's tax cuts at the end of 2010 would garner an estimated $338 billion, $179 billion would come from reducing the size of some itemized deductions, such as mortgage interest and charitable donations, for higher-income taxpayers, and $118 billion would be brought in from a hike in the capital gains tax. The remaining $353 billion would come from taxes on businesses….
Dr. Sharon Poczatek, who runs her own dental practice in Boulder, Colo., said that she too is trying to figure out ways to get out of paying the taxes proposed in Obama's plan….

"The motivation for a lot of people like me—dentists, entrepreneurs, lawyers—is that the more you work the more money you make," said Poczatek. "But if I'm going to be working just to give it back to the government—it's de-motivating and demoralizing."…

"Those who are going to be taxed more are obviously going to complain but I think they may miss the point," said Lisa Rotenstein, the chair of the Harvard Healthcare Policy Group at the Institute of Politics. "This could have broader implications for the American economy as a whole improved health care means a healthier workforce that is more productive," said Rotenstein….

"I'd like these people to know that we pay a lot of taxes, and have been paying a lot of taxes through the past administration," said Pcozatek. "We make a lot of money, it's true, but we also already pay a lot of taxes," she said.

"So maybe we got a little bit successful but we worked very hard," she said. "It's taken us over 30 years and it didn't happen overnight. Every day is a lot of work.

"We're working for it and we're still overtaxed." (sitat slutt)
Det er mange slike eksempler: når skattene blir for høye slutter folk å jobbe (dvs. de reduserer sin arbeidsinnsats) – de vil heller bruke sin tid på andre aktiviteter enn å jobbe for at staten skal få større skatteinntekter.

Derfor er det praktisk talt alltid slik at økede skattesatser fører til at statens skatteinngang går ned. Dette vil også skje med Obamas skatteøkninger, de vil ikke løse noen problemer, og de vil skape en rekke nye problemer.

Det som skjer nå er som hentet rett ut av Ayn Rands roman ”Atlas Shrugged” fra 1957. I den beskriver hun det som skjer i et samfunn som det amerikanske når politikerne regulerer økonomien mer og mer og stadig øker skattenivå og mengden restriksjone på produktive mennesker.

Denne romanen kom altså i 1957, og det er skremmende å se hvor profetisk den har vært. Romanen dukker nå stadig oftere opp i kommentarer til den pågående krisen, og salgstallene de siste månedene har gått rett til himmels.

Vi skal lenger ned si noen få ord om romanens innhold (og det vil innholde noen spoilers), men før vi kommer dit: En av hovedpersonene i boken er John Galt, og det han gjør i boken minner sterkt om det som de som nå reduserer sin arbeidsinnsats gjør i virkelighetens verden. Det begynner å bli sagt om disse at ”de tar en John Galt”, og dette er eksplisitt etter det som skjer i ”Atlas Shrugged”. Den som først brukte dette uttrykker var dr Helen Smith, som var blitt fortalt historier som disse:

"I have frozen hiring in my firm. No investments will be made in taxable accounts — only 401k/IRAs. I am buying silver and gold instead of CDs or stocks with non-qualified money and savings. I have stopped taking new clients, thus freezing my income. I barter more and more. Spend less. I stopped leveraging assets (don't borrow)."

"Last year my family paid nearly $1,000 a month in federal taxes, and we are not by any stretch of the imagination rich. I'm going to make it my business to cut that amount in half, using every legal means possible and reducing my income so there is less to tax." ...

Som sagt har det vist seg at Ayn Rand har vært svært profetisk. Hennes beskrivelse av det som skjer i USA i romanen viser seg nå å være meget treffsikkert mht det som skjer i USA: Den ytre handlingen i romanen er en velferdsstats sammenbrudd, men mer fundamentalt presenterer boken et filosofisk system – fra metafysikk via epistemologi og etikk til politikk og estetikk – som er annerledes enn det som har dominert siden Jesu tid.

Det Rand sier er at problemene skyldes de filosofiske ideene som har dominert, og at dersom man skal komme på rett kurs, en kurs som kan gi fred og frihet og velstand, må man basere seg på andre ideer. Rand presenterer disse andre ideene i boken.

Den etikken Rand presenterer tar et oppgjør med den selvoppofrelsesetikken/altruismen som i hovedsak har dominert siden Jesus, og stiller opp alternativet rasjonelle egoisme. Rand sier at grunnen til at det går så galt er at de aller fleste har akseptert den altruistiske etikken og derfor har latt seg utnytte av maktmennesker og andre som ønsker å skalte og valte med andres liv. Boken er en skarp protest mot den etikken som sier at det er rett å straffe de dyktige og de produktive og å belønne de inkompetente og uærlige og udugelige. Boken er da også et fundamentalt forsvar for alle skapende og kreative mennesker, og et angrep på alle som ønsker å leve på andres arbeid.

Vi vil anbefale boken. Den gir det beste grunnlag for å få en grunnlegghende og fullstendig forståelse av det som nå skjer, og hvilke endringer som må til for at vi skal komme på rett kurs, dvs. en kurs som kan gi oss et fredelig og velstående og harmonisk samfunn.

Vi vil i denne omgang anbefale folk til heller å ”ta en Ayn Rand”, dvs. å lese en Ayn Rand-bok, enn å ta en John Galt, selv om vi i dagens situasjon godt forstår begge valg.