Obamas energipolitikk

Energi er en god ting. Den brukes når fabrikkene produserer det vi trenger og det vi ønsker oss, vi bruker den når vi kjører til jobben og på butikken, vi bruker den til å varme opp eller kjøle ned de rom vi oppholder oss i, vi bruker den når vi reiser på ferie med fly eller bil, osv. - kort sagt energibruk er en uunnværlig del av et godt liv.

Men energien må produseres: kull eller olje eller vannkraft eller atomkraft må oppdages, utvikles, settes i produksjon og formidles/transporertes til de som vil bruke den. Det er da viktig at det ikke finnes statlige hindringer for dette. Jo større frihet man har på dette områder, jo større blir velstanden, jo mer energi blir tilgjengelig, jo sikrere blir den, og jo renere er den dvs. jo mindre forurenser den.

Dessverre er det mange som ser på energi som noe negativt og som ønsker å legge hindringer i veien for utvikling av og bruk av energi.

Det er mange som vil satse på ”grønn” energi. De vil benytte store mengder statlige midler, dvs. skatteinntekter, på utvikle egentlig urealistiske energiformer som solenergi (solceller) og vindenergi (vindmøller, eller, mer korrekt, vindturbiner). Men disse produksjonsformene kan kun produsere meget små mengder energi.

Bare 2 % av dagens energiforbruk dekkes av slik ”fornybar” energi. Dette til tross for at det over flere tiår er brukt milliarder av kroner på å forske frem effektive produksjonsmetoder på dette området. Det vil ta 1000 vindturbiner som dekker områder som svarer til tusenvis av mål land for å produsere like mye energi som et middels kullkraftverk. Og dette gjelder bare hvis det er vind - hvis det ikke er vind, blir det ikke noe energi. Solenergi er like lite effektivt. Planer om et solkraftverk i California innebærer at det skal dekke 12,5 kvadratmiles med solceller for å lage 800 MW, like mye energi som produseres i et middels kullkraftverk. Og solen skinner ofte i California, men hvis det skyer til …

Noen vil også beskatte utslipp av CO2 som om dette er en forurensende gass (ved all forbrenning av bensin, olje og kull slippes det løs CO2, men CO2 er en av de mange gassene som finnes naturlig i atmosfæren. Den er ikke giftig og kan ikke regnes som forurensende). Vi vil også hevde at utslipp av CO2 ikke har nevneverdig innvirkning på klimaet, klimaet drives av solen og det mennesker gjør har liten effekt. Gjennom historien har CO2-innholdet av atmosfæren variert, og selv om det har steget noe de siste tårene er det intet som klart tyder på at nivået er uvanlig høyt eller at det har en betydelig innvirkning på klimaet.

En av de som vil satse sterkt på alternativ energi og legge begrensinger på produksjon av vanlig energi (atomkraft, olje, kull) er president Obama.

Obama har skaffet seg en rekke rådgivere innen energipolitikk som vil satse på å begrense vanlig energiproduksjon (atomkraft, kull) og isteden satse på alternativ energi.

EPA-administrator Lisa Jackson vil behandle CO2-utslipp som om de er forurensning og legge store avgifter på utslipp av CO2.

Rådgiver for energi og global oppvarming, Carole Browner er en erklært sosialist og var et fremtredende medlem av Sosialistinternasjonalen. Hun er også tilhenger av bløffmakeren Al Gores påstander om menneskeskapt global oppvarming.

Energiminister Stephen Chu har uttalt at "Coal is my worst nightmare," og vil erklære krig mot det som står for halvparten av energien som brukes i USA. Han mener også at den globale oppvarmingen vil føre til ulike typer skrekkscenarier.

Videnskapelig rådgiver John Holdren, som har vært en samarbeidspartner med Paul Ehrlich (Ehrlich har de siste tiår kommet med en rekke dommedagsspådommer som aldri har slått til), er tilhenger av tvangsaborter som et middel for befolkningskontroll, og mener at folk har godt av å gå ned i velstand, dvs. de har godt av å bli fattigere.

Og Obama selv har ifølge en kommentator “erklært krig mot energiproduksjon” ved å legge begrensninger på de som virkelig skaffer frem energien, dvs. oljeselskaper, kraftverk, etc.

Mennesket kan ikke leve godt uten å bruke mye energi. Vi har tilgjengelig nok muligheter til å produsere så mye ren og sikker og trygg energi som vi møtte ønske – atomkraft står øverst på listen.

Når president Obama nå legges ytterligere restriksjoner på produksjon av energi kan dette bare føre til en i verste fall kraftig reduksjon av levestandarden. Og vi synes dette er forferdelig.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kilder for det ovenstående kan man finne her:


http://quicktake.morningstar.com/Stocknet/san.aspx?id=282074

http://blogs.wsj.com/environmentalcapital/2008/12/11/steven-chu-coal-is-my-worst-nightmare/

http://www.nytimes.com/2009/02/19/science/earth/19epa.html?_r=1

http://www.latimes.com/news/local/la-me-warming4-2009feb04,0,7454963.story

http://frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=1FDD71E4-B9E4-4FAD-9868-2936193BF8F1

http://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/12/obama-climate-czar-has-socialist-ties/