”Våre sparepenger er sløst bort”

Pga nedgangen i aksjemarkedet har Oljefondet tapt mer enn 600 mrd kr de siste månedene. Investor Øystein Stray Spetalen sier i Aftenposten i går at "-Politikerne har tatt alt for høy risiko med sparepengene til vanlige nordmenn". E24 skriver at: ”Oljefondet tapte trolig 500 [Dagsrevyen i går oppga 633] milliarder kroner på børskrakket i fjor. Eksperter frykter at det tar flere tiår å vinne tilbake det tapte.

I dag legger Oljefondet frem resultatet etter børskrakkåret 2008. Som Aftenposten skrev i går, vil tallene vise at mer enn all avkastning fra oppstarten i 1998 er borte. Om man regner med utviklingen etter nyttår, er tapet siden begynnelsen trolig rundt 300 milliarder kroner.

Nå frykter eksperter at det vil ta svært lang tid å vinne tilbake det tapte. …

– Det er nå snart 20 år siden toppen for børsen i Tokyo. Fortsatt ligger aksjemarkedet på en femtedel av tidligere verdi. Det er et ekstremt tilfelle. Men det viser helt klart at man ikke skal ta for gitt at aksjemarkedet tar seg raskt opp etter slike fall, sier førsteamanuensis Egil Matsen ved NTNU til Aftenposten.
….
Også investor Øystein Stray Spetalen er sterkt kritisk til forutsetningene som ligger til grunn for Oljefondet. Han levner regnearkene med historisk avkastning liten ære.

– Det er som å kikke i speilet og tenke at dersom det er firefelts motorvei bakover, er det firefelts motorvei fremover også. Det er dessverre ikke slik at bare en tidsrekke er lang nok, så stemmer den. Hadde det vært sånn, hadde det ikke vært ett menneske i den vestlige verden som hadde jobbet. Da hadde alle sprunget i banken og fått lån og investert i aksjemarkedet.

Etter at finanskrisen slo ut i fjor, er en rekke av verdens børser satt 10-12 år tilbake i verdi. Det gjelder blant annet aksjemarkedene i viktige oljefondland som USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Spetalen mener det kan gå årtier før oljefondets tap er hentet inn igjen.

–Det er helt umulig å si hvor lang tid det vil ta. Er man heldig får man tilbake det man har tapt om 20-30 år” (sitat slutt).

Det vi skal fokusere på her er uttalelsene om at det er våre sparepenger som er tapt. Vi skal ikke si mye om årsaken til børsraset (det skyldes myndighetenes tukling med pengeverdi og rentenivå, statlige pålegg om at banker skal foreta svært risikable investeringer ved å gi lån til grupper som ikke er kredittverdige, en statlig beskyttelse dersom det går galt, og stadig endrede rammebetingelser), dette har vi sagt flere ganger tidligere.

Det vi skal si noe om er altså det syn et det som Oljefondet nå har tapt er våre sparepenger.

Pengene i Oljefondet er der fordi vi har betalt for mye for oljen. Dersom Staten ikke hadde valgt å bygge opp dette fondet ville prisene på det oljen brukes til (bensin, plastikk, etc.) ha vært lavere.

Man kan derfor betrakte Oljefondet som et resultat av en ekstraskatt på alle som direkte eller indirekte har forbrukt olje (dette gjelder ikke bare nordmenn, det gjelder alle som har kjøpt denne oljen).

Hva ville ha skjedd hvis denne skatten ikke hadde vært der? Da ville de som har kjøpt oljen ha betalt mindre og kunne beholdt disse pengene selv, og de ville de selv ha kunnet benytte dem til forbruk, eller de kunne ha spart dem til bruk en gang i fremtiden. Men i så fall ville det ha vært opp til hver enkelte hvordan han ville bruke disse pengene.

Om noen da hadde investert og tapt ville de ikke kunne skylde på andre enn seg selv. Ja, det er myndighetene som er årsak til børsfallet og krisen, men den enkelte ville allikevel ha hatt muligheten til å investere på en slik måte at pengene ikke ville gått tapt.

Poenget er at nå vil folk bli misfornøyde fordi de som har disponert Oljefondets investeringer har tapt mer enn 600 mrd kr, penger som hver enkelt av oss eier en andel av. Det er lett å forstå at slikt kan skape misnøye

Men slik er det med alle kollektive løsninger. Kollektive løsninger gjør minst innpå halvparten misfornøyde, men siden slike løsninger alltid er dårlige og ineffektive blir som regel alle svært misfornøyde (sammenlign med skolen og helsevesenet, som begge er kollektive løsninger som fungerer dårlig).

Løsningen? Unngå alle kollektive løsninger, i hvert fall alle tvungne kollektive løsninger. Hver enkelt bør selv fullt ut kunne disponere seg og sitt - dette vil gi incentiver til å være forsiktig, langsiktig og klok, mens kollektive løsninger har de motsatte incentiver.

Så vær gjerne misfornøyd med at Oljefondet har tapt en del av dine sparepenger (din andel av de 633 mrd kr), men hvis du er tilhenger av kollektive løsninger så er det slike resultater du ber om.