Restaurantsnusk

"Kampanje mot restaurantsnusket. Jakter på 1,3 milliarder!" står det på forsiden av Oslonå nr 1 2009. Det saken handler om er at det foregår mye skatteunndragelse og svart arbeid i restaurantnæringen, og at man ved å få en slutt på dette skulle kunne få 1,3 mrd kr mer inn i skatter og avgifter til det offentlige.

Vi har et annet syn på dette enn de fleste andre. Vi mener at alle har rett til å beholde det de tjener, dvs. vi mener at staten ikke har noen rett til å beskatte folk. Vi mener at staten ikke har noen rett til å tvinge folk til å betale som i dag 50-70 % av det de tjener til det offentlige. Vi mener at enhver har all rett til selv å beholde det han eller hun tjener og bruke der slik vedkommende selv finner er riktig.

Dette er et syn som som sagt ikke er spesielt utbredt. De fleste mener at politikerne har rett til å bestemme at alle skal betale op mot 60 % eller mer av det de tjener til politikerne, og så skal disse politikerne bruke pengene til å gi folk tilbud innen kultur, helsetjenester, veier, skole, forskning, u-hjelp, sosialhjelp. pensjoner, osv.

Vi mener derimot altså at alle har rett til å beholde det de tjener, og så kan de selv benytte det de har tjent på de tilbud de måtte ønske: dersom de kan beholde det de tjener vil de selv kunne velge skole for sine barn og betale den selv, de kan velge den type helseforsikring de ønsker og betale selv, de kan benytte de kulturtilbud de måtte foretrekke og betale selv, og de kan selv spare til sin pensjon – og de kan altså betale alt selv. Da vil alle få et bedre, et mer tilpasset, og et mer effektivt tilbud.

At de statlige ordningen har store problemer kan vi lese om i avisene hver eneste dag, og vi er av den oppfatning at private ordninger – private skoler, private sykehus, private veier, etc. vil fungere langt bedre enn dagens offentlige tilbud.

En annen ting, det som Oslonå tar opp, er at dersom man har statlige ordninger finansiert over skatteseddelen så vil skattenivået etter hvert bli svært høyt, og stadig flere vil forsøke å lure seg unna. Da vil man sette i gang slike aksjoner av den typen som omtales i Oslonå. Men dette er jo ikke produktivt i det hele tatt, denne type arbeid – skatteinnkreving, regulering, etc. - handler jo bare om å omfordele verdier som er skapt av andre, det handler ikke om å skape verdier. Og derfor er slikt arbeid egentlig bortkastet. Hadde de som nå jobbet med slikt isteden hatt produktive jobber, ville velstanden ha vært større.

Vi mener altså at alle slike kampanjer for å lete frem skjulte penger og beskatte dem er skadelige. Vi vil dog presisere at vi aldri vil oppfordre noen til å bryte loven, vi vil at alle skal følge de lover som gjelder. Men dersom lovene blir oppfattet som urimelige og urettferdige, og dette er noe som velferdsstaten må føre til, så vil flere og flere bryte flere og flere lover. Og da vil vi stadig nærme oss anarkiets kaos.

Det som må skje i første omgang er en kraftig reduksjon av skattenivået, og en kraftig forenkling av skattesystemet. En slik forenkling kan kun skje ved at en rekke bestemmelser fjernes og at en del skattesatser settes til null.

Kun på denne måten vil vi få et mer lovlydig samfunn, et mer produktiv samfunn, et samfunn hvor det er respekt for lov og rett, og hvor den type snusk myndighetene nå går etter, blir borte.