Feil fokus

Seks tidligere toppolitikere, bla. to tidligere statsministre, ble i går satt under etterforskning av Økokrim. Bakgrunnen er at de seks har mottatt for stor pensjon. Nå kan hvemsomhelst bli satt under etterforskning; det å bli satt under etterforskning er ikke en dom, så man kan si som Kjell Magne Bondevik gjør at "det er greit å bli etterforsket" - man vil da få en endelig avslutning på denne saken. Vår oppfatning er som vi har sagt tidligere at feilen i denne saken ikke ligger hos de som har mottatt pensjonen. Vi vil derfor tro at det ikke blir tatt ut noen tiltale, og dersom det blir tatt ut en tiltale vil det ikke bli noen dom.

Men som vår overskrift antyder ligger hovedfeilen et annet sted: feilen ligger hos den Stortingskomité som har godkjent de pensjonsordningene som disse politikerne har hatt. Om det er noen som skal etterforskes og om det er noen som skal tiltales så må det være de som satt i denne komiteen da de seks politikernes pensjoner ble vedtatt.

De som satt i denne komiteen har vist en så stor grad av inkompetanse at det nærmest er kriminelt. Det er som sagt disse som har gjort feil, og om det er noen som skal straffes så er det disse.

Hvorfor settes ikke disse under etterforskning? Vi kan bare spekulere, og det eneste vi kan komme med som en mulig forklaring er at man ikke kan begynne å etterforske inkompetanse i det offentlige. Det ville åpne for en meget farlig presedens, og ville få omfattende ringvirkninger i alle lag av statsadministrasjonen. En etterforsking av denne komiteen ville avsløre hvor inkompetente våre politikere og byråkrater egentlig er, og dette er noe både politikere og toppbyråkrater ønsker å holde skjult.

Så vi vil tro at etterforskningen mot de seks vil føre til ingenting (og dette vil i akkurat dette tilfellet være et riktig resultat), og at de virkelige synderne vil bli forbigått i stillhet. Mao. business as usual.