California

California er fra naturens side et av de mest velsignede områder som finnes: et varmt klima, lange strender med bademuligheter, kort vei til fjell med snø og muligheter for skigåing, osv. Pga dette har delstaten tiltrukket seg noen av de mest ressurssterke menneskene i USA og verden. Hollywood ligger der, og det gjør også en rekke universiteter og flere hitech-bedrifter.

Men slike mennesker er gjerne venstreorienterte, og dette betyr at politikken som føres i delstaten er mer venstreorientert enn vanlig i USAs delstater. Praktisk talt alltid er det den demokratiske presidentkandidaten som vinner delstaten ved presidentvalg, og praktisk talt alle guvernørene de siste årene har vært demokrater.

Den sittende guvernører er dog republikaner. Arnold Schwarzenegger ble valgt etter at den forrige guvernøren, Gary Davis, vise seg å være så udugelig at det kom et folkekrav om nyvalg. Men Schwarzenegger er såpass langt til venstre politisk at hans politikk ikke er annerledes enn den en demokratisk guvernør ville ha ført. Under Schwarzenegger har budsjettet vokst fra 100 mrd dollar til 145 mrd dollar. Til tross for dette er han fortsatt tilhenger av statlige løsninger på viktige områder som helse og skole. Schwarzenegger har også underskrevet en lov som sier at alle bedrifter med mer enn 50 ansatte må la sine ansatte ta stats-godkjente kurs for å motarbeide seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Under ham er også skattene økt: sales tax er gått opp fra 7,25 % til 8,75 %, flere varer/tjenester omfattes av skatten; brennevin og olje er også blitt pålagt større avgifter.

Budsjettunderskuddet blir snart 40 mrd dollar. Arbeidsløsheten er på 9 %, nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet. California hadde 236 000 konkurser i 2008. Økningen i antall jobber i California siden 2000 har vært 20 % lavere enn landsgjennomsnittet. Fire av de seks områdene hvor boligprisene sank mest var i California. Det bygges ikke nye veier og heller ikke bygges det nye kraftverk. Dette av hensyn til miljøet; delstaten har en av de strengeste miljølovgivninger i USA. Resultatet er endeløse bilkøer, og problemer med strømforsyning.

Nå er politikerne i ferd med å vedta at det skal bygges en toglinje mellom Los Angeles og San Francisco. Dette er et vanvittig prosjekt som ikke vil tjene de reisende – det er enklere for dem å reise med bil eller fra flyplass til flyplass, men dette toget vil antagelig komme, og vil antagelig kreve enorme subsidier fra delstaten: det er beregnet at det vil koste 45 mrd dollar, men selv LA Times sier at det vil koste mye mer.

Delstaten har en stor og voksende offentlig sektor, byråkratiet vokser, ting tar mer og mer tid, skatter og avgifter stiger. Og befolkningen drar, bare i 2007 var det ca 260 000 mennesker som forlot California for å bosette seg i en annen stat.

Men hva skjer så? Disse andre statene omkring, de har vært mer republikanske og har derfor en bedre økonomi enn det venstreorienterte California. Men når de utvandrede californierne kommer til andre stater så begynner de ved valg å stemme på demokratisk kandidater. Og da er det bare å vente at de problemene som de venstreorienterte skapte i California, de vil også komme til flere delstater.

De venstreorienterte skaper problemer overalt, og når de har ødelagt et sted drar de ressurssterke av dem til et annet for å slippe unna de negative konsekvensene. Men så begynner de å ødelegge der; de forstår ikke sammenhengen mellom det de selv står for politisk, og de negative resultatene som uunngåelig kommer når de får gjennomslag.

Og så lenge det er slik vil det bare bli verre og verre.