Ustilte spørsmål om hijab i politiet

Etter at statsministeren mandag sa at han ønsker en bred og grundig debatt om å tillate hijab til politiuniformen la justisministeren saken død to bare dager senere. Hva som er skjedd er ikke lett å si - var det en grov feilvurdering fra justisministeren, var det to statssekretærer som hadde gått bak minsterens rygg, var det en byråkrat som ved en feil hadde sendt ut en melding som ikke var klarert – ikke vet vi, men dette er ikke interessant i denne sammenhengen. Det som vi nå synes er interessant er en del opplysninger vi gjerne skulle ha hatt fra de kvinnene som ønsker å bruke hijab og som ønsker å bli politi.

I mediene har vi sett et par intervjuer med slike kvinner, men det er en del spørsmål vi gjerne skulle ha sett svarene på. Så vidt vi har sett har ingen journalister stilt dem; vi skal ikke spekulere i årsaken, men her er spørsmålene vi gjerne skulle ha hatt svar på.

Det er som kjent slik at muslimske kvinner ikke kan håndhilse på menn de ikke er i familie med. Vil du da kunne ta tak i en mannlig arrestant for å holde ham fast til det kommer forsterkninger?

Du mener at å bruke hijab er et krav i islam. Men det er delte meninger om dette. Mange muslimske kvinner bruker ikke hijab. Hvordan ser du på disse kvinnene? Betrakter du disse kvinnene som like gode muslimer som du selv er?

Vil du gjøre forskjell på kvinner med og uten hijab? Dersom du blir involvert i en sak hvor noen av de involverte kvinnene bruker hijab og noen ikke bruker hijab, vil du klare å behandle dem likt?

Islam er ikke bare en privat religion, det er også en politisk ideologi med egne regler for samfunnet. Hvis det skulle dukke opp en konflikt mellom norsk lov og islamsk lov, hvilken av disse vil du da være lojal overfor – norsk lov eller islamsk lov/sharia?

Koranen sier at "Menn er kvinners fornyndere…." og islam gir også menn rett til å bruke vold for å formane sine kvinner. Hvordan vil du reagere hvis du blir tilkalt til en situasjon hvor det er husbråk, dvs. en situasjon hvor en voldelig mann slår sin ektefelle? Vil du si at han har Guds lov på sin side og ikke gripe inn?

Innen islam er frafall betraktet som en stor synd, ja, det er til og med dødsstraff for frafall. Hvis du i ditt arbeid som politibetjent kommer over en sak hvor muslimer har forsøk å henrette en frafallen muslim, hvordan vil du da forholde deg? Eller hvis en frafallen muslim trenger politiets hjelp i en vanlig sak, hvordan vil du forholde deg til ham?

Hvis det blir bråk i demonstrasjoner for/mot Iran/Israel – vil du da kunne behandle alle involverte likt? Tror du at det at du som politibetjent bruker hijab vil kunne føre til at ulike demonstranter har ulike forventninger til deg?

Muhammed er alle muslimers ideal. Han hadde sex med en av sine hustruer da hun var ni år gammel. Vil dette påvirke ditt syn på seksuelt misbruk av barn, pedofili og barneporno?

Synes du at tilhengere av andre religioner skal få bruke sine hodeplagg som en del av politiuniformen: skal jøder få bruke kippa, skal siker få bruke turban, skal åsadyrkere få bruke vikinghjelm til uniformen?

Akkurat nå er denne saken lagt død, men vi regner med at den vil komme opp igjen etter valget (kun hvis FrP havner i regjering kan vi regne med at dette forslaget ikke kommer), og at journalister igjen vil intervjue enkelte hijabbærende kvinner som ønsker seg inn i politiet. Da ville det være interessant å høre svar på de spørsmålene vi har gjengitt over.