Bøllen og blondinen II

FrPs leder advarte mot en "snik-islamisering" av Norge i en tale på FrPs landsstyremøte sist helg. Dette gjør hun rett i. I de siste årene har norske myndigheter, medier, o.l. vært ettergivende overfor krav fra enkelte muslimer, krav som innebærer en reduksjon av den frihet som vi har og bør ha Norge. Det finnes flere eksempler på dette: I forbindelse med Magazinets publisering av Muhammed- karikaturene ble redaktøren presset av regjeringen til å be om unnskyldning for publiseringen, utenriksministeren forsøkte å fremstille saken mer bagatellmessig enn den var og snakket i den forbindelse direkte usant om publiseringen av tegningene, og en gruppe geistlige reiste til muslimske ledere for å be om unnskylding. I TV-reportasjer om saken ble tegningene sladdet, både av Dagsrevyen og av TV2-nyhetene. I det siste har vi regjeringens forsøk på reelt sett å innskjerpe lovbestemmelsene om blasfemi, og forslaget om å tillate hijab som en del av politiuniformen, pekt i samme retning. Alt dette er tegn på ettergivenhet overfor krav fra enkelte muslimer.

Men dessverre brukte Jensen også en del eksempler på snik-islamisering som ikke var helt treffende. Hun trakk bla. frem det at i enkelte klasser i Oslo-skolen foregår svømmeundervisningen kjønnsdelt, at muslimske fanger i norske fengsler får halal-mat, og at det enkelte steder i utlandet (hun nevnte bydelen Rosengård i Malmö) var sharia "blitt enerådende" i stedet for svensk lov.

Disse siste eksemplene er nok ikke i det hele tatt relevante for det som var Jensens hovedpoeng. En rektor i Oslo-skolen fortalt at årsaken til kjønnsdelingen i svømmetimene var at jentene kom noe i skyggen dersom de hadde svømmetrening sammen med guttene og at dette ikke hadde skjedd etter krav fra muslimer. Ang. Malmö så kan det ikke være riktig at sharia har overtatt "fullstendig" - vi er overrasket over at en erfaren politiker som Jensen kunne uttrykke seg så unyansert.

Ang halal-kjøtt så innebærer dette i hovedsak at dyret skal slaktes å en spesiell måte. Siviliserte land har rutiner ved slakting av dyr som innebærer at dyret blir bedøvet før det drepes. Vi anser dette som en god ting; slaktedyr bør behandles på en human måte. Men å bedøve dyret før slakting er i strid med islam, og muslimer nekter å spise kjøtt fra dyr som ikke er slaktet slik det ble foreskrevet for 1300 år siden.

Så vidt vi vet var halal-slakting i lang tid forbudt i Norge. At det nå foregår halal-slakting i Norge er hevet over tvil. Hvis det har vært en lovendring her så har denne kommet etter press fra muslimer.

Vårt syn på dette er at maten i fengslene bør være slik at alle kan spise seg mette på mat som er tillatt for dem, men vi synes at det eneste moralske er at dyr skal behandles på en human måte.

Mao., Jensens advarsel om snik-islamisering er et godt poeng selv om en del av de eksemplene hun brukte ikke traff blinken.

Langt verre er det med Per Kristian Foss. Han kommenterte Jensens utspill ved å si at dette minnet om 30-tallets angrep på jøder. Foss sammenlignet altså reelt sett Jensen med Hitler.

Dette er helt uhyrlig. Angrepene på jøder hadde overhode ingen reell begrunnelse, det var begrunnet i meningsløse konspirasjonsteorier (for eksempel på falske skrifter som "Zions vises protokoller") eller i vanvittige raseteorier (som bla. Alfred Rosenberg sto for). Angrepene på jøder var kun basert på irrasjonelle fordommer og falsknerier, mens advarslene mot islamisering, derimot, de har en høyst reell begrunnelse. Videre, det som skjedd på 20-tallet var et angrep på jøde, dvs. mennesker, mens det Jensen angrep ikke var mennesker, det var islam, en ideologi, en ideologi som har en politisk side som innebærer tyranni og diktatur.

Foss er kjent som en slugger, og dette imaget bekrefter han også i denne saken. Vi kan dog ikke si at hans utspill mot Jensen overrasker oss eller at utspillet er på et lavere nivå enn vi kunne og burde forvente fra ham.

Denne debatten mellom Jensen og Foss illustrerer både i form og innhold nivået på debatten mellom de etablerte partiene i Norge.