Opp og ned og opp og ned

Stabile og forutsigbare rammebetingelser er det næringslivet trenger. Alle statlige inngrep virker forstyrrende og ødelegger langsiktig planlegging. Dette gjelder også krisepakkene som myndighetene i mange land nå holder på med. De stadig skiftende pakkene fører til at folk i næringslivet holder seg nærmest helt i ro i påvente av en ny pakke som i neste runde kanskje vil gavne dem enda mer enn de som hittil er foreslått. Stabil vekst vil begynne å komme i gang når det ikke kommer flere redningspakker; det er først da at betingelsene for videre investering og drift vil bli forutsigbare. Mao. det som kan gi vekst er at myndighetene lar de produktive være i fred, dvs. når myndighetene slutter med å stimulere deler av økonomien (de som får penger) og å straffe andre deler (de som pengene tas fra).

Ingen av de vanlige politikerne forstår dette, men det begynner nå å gå opp for enkelte i pressen.

Vi siterer følgende fra New York Times 20/2: "Growing Worry on Rescue Takes a Toll on Banks" by Eric Dash.

"Once again, investors are losing confidence in the nation's beleaguered banks—and, this time, experts say, in Washington's ever-changing plans to rescue the banks as well.

Despite somber assurances from the White House that the industry is sound, shares of bank companies plunged to new lows Friday on fears that some of the nation's largest banks, including Citigroup and Bank of America, eventually could be nationalized.

Though both companies said that was not the case, investors pointed to a seemingly offhand remark by Senator Christopher J. Dodd—to the effect that the administration might assume ownership of certain banks for a short time—as cause for concern.

The decline, which had been building for days, underscored the growing anxiety on Wall Street about what the government would do next. The Obama administration has provided few details about its plans to shore up troubled lenders, sowing confusion in the markets and inside the banks about its intentions.

With so much uncertainty, some investors are abandoning banking shares, fearing shareholders will be wiped out if the government seizes control. The worry, investors say, is that Washington is running out of time and options.

"Banks live on confidence, and there is precious little coming from the new Treasury secretary," said Gary B. Townsend, a former federal banking regulator who runs his own investment firm, referring to Timothy F. Geithner. "We are getting only confusion."…

Bankers were hoping the government would clarify its intentions. But several said that senior administration officials with whom they had been in regular contact had not spoken to them in days….

"People are getting spooked," Mr. Townsend said. "When you have the government coming out and saying that they are not thinking about nationalization, I think it falls on deaf ears" (sitat slutt).

Det siste vi har hørt er at børsene gikk opp i natt, men når den neste redningspakken varsles vil de gå ned igjen. Og slik vil det fortsette opp og ned og opp og ned så lenge politikerne fortsetter med redningspakker.

Hva er det da som må gjøres? “[during] a meeting c. 1680 between the powerful French finance minister Jean-Baptiste Colbert and a group of French businessmen led by a certain M. Le Gendre, … the eager mercantilist minister [Colbert] asked how the French state could be of service to the merchants. Le Gendre replied simply "Laissez-nous faire" [– “leave us alone"] (fra Wikipedia).

Denne historien er muligens apokryf, men vi slutter oss til innholdet: det som produktive mennesker må ha for å være produktive er frihet fra tvangsinngrep fra staten (og fra kriminelle), dvs. det de må ha er et system uten reguleringer, uten redningspakker, uten konsesjonsordninger, uten skatter og avgifter. Kun dette, kun full frihet – laissez-faire kapitalsime – kan gi stabil velstand, harmoni og vekst over tid. Alt annet vil føre til kriser og arbeidsløshet og konkurser og fattigdom og det som verre er.

Det som er synd er at nye generasjoner av poltikere må lære dette av erfaring og at de ikke er villige til å lære det ved innsikt. Men som Herodot sa det: "Tåper lærer kun av erfaring".