Krigen på Gaza

DLF støtter Israels forsøk på å stanse angrepene fra Hamas. De siste årene har Hamas sendt mer enn 5000 raketter inn i Israel fra Gaza, og dette er åpenbart noe som Israels regjering ikke kan la fortsette. Og siden Hamas er en terroristgruppe som nærmest er Irans forlengede arm, finnes det ingen fredelig løsning på dette.

Det eneste Israel kan gjøre er å sørge for en fullstendig militær seier over Hamas, og foreløpig, noen dager etter at Israel svarte på angrepene, ser det ut til at Israel er i ferd med å gjennomføre dette. Sagt på en annen måte: Siden det ikke finnes noen fredlige løsning på denne konflikten, vil konferanser, fredsavtaler, våpenhviler og resolusjoner bare føre til en kort periode med ro, og så vil den siden som representerer militant islam, her Hamas, igjen ta opp våpnene og angripe Israel

Skal det bli slutt på dette må denne aksjonen ende med en betingelsesløs kapitulasjon fra Hamas’ side.

Flere har kommentert at Israels aksjon må stanses fordi den i betydelig grad rammer sivile. Når et land svarer på angrep slik som Israel gjør i dette tilfellet, er det i første omgang militære mål som må angripes. En av grunnene til at sivile allikevel i betydelig grad er rammet er at Hamas har lagt sine baser og sine utskytningstramper og sine kontorer nært tettbefolkede områder eller i skoler, sykehus og barnehaver. Om sivile da rammes så er dette Hamas’ ansvar.

Hamas er en terroristgruppe som ønsker å eliminere staten Israel. Dette er helt i tråd med det presidenten i Hamas’ sponsor Iran har sagt: "Israel er en kreftsvulst som bør fjernes fra kartet".

Hamas er en fundamentalistisk islamsk gruppe, og den har som mål i gjøre det område Israel nå ligger om til et islamistisk diktatur. Og det er slik man må se på denne konflikten: det er to ideologier som står mot hverandre, det er Israel som er et vestlig demokrati (og som sett med våre øyne er langt fra feilfritt) og en allianse av grupper og regimer som ønsker å innføre et islamistisk teokratisk diktatur med full sharia etter modell av Iran.

Enhver sivilisert person støtter Israel i denne konflikten.

Et par ting til: Hamas har nærmest kontinuerlig skutt raketter inn i Israel fra Gaza de siste årene – mer enn 5000 siden 2001. Men i sommer og i høst var det inngått en våpenhvile, og i denne perioden ble det kun skutt ut noen få raketter (12 i perioden juli-oktober, mot 1100 i perioden januar-juni og 220 i november-desember) mot Israel. Hamas tok altså angrepene opp igjen i november – antagelig hadde de inngått våpenhvilen fordi de ikke hadde flere raketter igjen og brukte perioden med våpenhvile til å bygge opp nye lagre. Dersom de ikke hadde tatt opp igjen angepene vilel Israel ikke ha angrepet Gaza.

Og mht de som vil ha en fredelig løsning eller en forhandlingsløsning, så er det vanskelig å se at disse menneskene lever i virkelighetens verden. Israel har vært under angrep i 60 år, og det har vært utallige fredsavtaler som ikke har ført til noe annet enn at krigen har fortsatt. (Det er blitt fred mellom Israel og Jordan/Egypt, men dette skjedde etter kriger som endte med at Jordan/Egypt ikke ønsket å tape flere kriger. Alt tyder på at den militante muslimske siden ikke har noen ønsker om noen gang å oppgi krig før de har beseiret Israel. Og når Hamas så briljant klarer å få en betydelig del av opinionen i Vesten med på å gå imot Israel, så virker dette motiverende på Hamas.

Krig er forferdelig og rammer i stor grad sivile. For å unngå dette må man gjøre alt man kan for å unngå krig. Men noen ganger er krig nødvendig, og da må den føres så sterkt at den varer så kort tid som mulig. Vårt syn er mao. at i dette tilfellet er det nødvendig at Israel fører krigen slik at det ikke blir flere kriger. Kun dette kan over tid stanse at sivile blir drept. Men for å få en slutt på krigen i Midt-Østen må den siden som ønsker å avvikle staten Israel beseires slik at deres ønske om å eliminere Israel også blir eliminert. Dvs.

Israel bør føre denne krigen slik at Hamas og alle tilsvarende grupper ikke har noen mulighet til å forsette å sende så mye som en eneste rakett mot Israel, og at ingen i Midt-Østen lenger vil ønske å kaste jødene på sjøen. Dessverre er vi overbevist om at heller ikke denne gang vil dette bli resultatet; vi vil tro at denne krigen i Gaza vil ende med en våpenhvile, som så, slik som alle andre våpenhviler i området, etter kort tid vil bli brutt av Hamas og likesinnede. Vi frykter derfor at det vil bli flere kriger i Midt-Østen i årene fremover.