Forbudet mot salg av sex

DLF er sterkt uenig i forbudet mot å kjøpe sex, et forbud som trådte i kraft 1. januar. Etter vårt syn har voksne mennesker selv rett til å bestemme hvem de vil ha sex med, og på hvilke betingelser (forutsatt at alle involverte er voksne og at alt skjer frivillig).

Sex er best mellom mennesker som er glade i hverandre, men også i andre sammenhenger kan sex være en god ting. Alle mennesker er forskjellige og de har ulike ønsker og behov. Om noen vil ha sex på en måte eller i en sammenheng som andre finner umoralsk eller upassende eller frastøtende, så har de etter vårt syn all rett til dette.

Om noen vil kjøpe sex (og vi tar utgangspunkt i at de fleste som selger er kvinner og at de fleste som kjøper er menn) så har de etter vårt syn full rett til dette – selv om det i dag er forbud. Og om noen vil selge sex, så har de alle rett til dette (og dette er faktisk fortsatt tillatt).

Det kan være mange grunner til at menn kjøper sex: noen klarer ikke å sjekke opp damer på vanlig måte; de er ikke i stand til å "tilfredsstille norske kvinners kurtisekrav" som Mads Larsen formulerte det i en kronikk i Aftenposten nylig, noen ønsker ikke å ha et fast forhold, noen vil ikke bry seg med å spandere middag og kinobillett og øl og drinker i et fattig håp om å score, noen vil kanskje forsøke å få noe mer spennende sex enn kona/samboeren kan/vil gi dem, og noen kan ikke oppleve kos og stell på noen annen måte.

Etter vårt syn er noen av disse tilfellene umoralske, men ikke i noen av tilfellene er dette noe som staten har noe med. Om noen vil ha sex på enkelte av de betingelsene som vi har skissert over så har de all rett til dette.

"God sex er gratis" sier enkelte tilhengere av forbudet. Men de som sier dette forstår ikke at for mange er ikke alternativene "dyr, dårlig sex" eller "god, gratis sex", alternativene er "dyr, dårlig sex" eller "ingen sex".

Venstresidens vanlige dobbeltmoral og hykleri kommer også til uttrykk i denne saken. Under kampen for fri abort brukte de slagorde som "Kvinnen eier sin egen kropp" eller "kvinnen har rett til å bestemme over sin egen kropp" (og dermed har hun rett til selv å bestemme om hun skal ta abort eller ikke). Vi er enige i dette, men vi, i motsetning til de på venstresiden, forstår at dette også betyr at en kvinne har rett til selv å bestemme på hvilke betingelses hun skal ha sex: om hun kun vil ha sex med en hun er gift med, om hun kun vil ha sex med en samboer, om hun kun vil ha sex med en rik mann som gir henne leilighet og bil og lommepenger, om hun vil ha sex med en kjekk mann hun traff på byen og som spanderte generøst på henne, om hun vil ha sex med en kjendis hun tilfeldigvis traff, eller om hun vil ha sex med en patetisk mann, gir ham full pakke og mottar kr 1500 som plaster på såret, så er dette opp til henne. Å frata henne noen av disse valgene vitner om en kolossal nedvurdering av kvinners integritet og vurderingsevne.

Vi vil tilføye at å tvinge andre mennesker til noe er forkastelig (vi snakker om initiering av tvang). Å tvinge noen til å prostituere seg er en grov forbrytelse som bør straffes strengt. Men det er etter vårt syn like ille å tvinge noen til ikke å ha sex dersom de ønsker det.

Alle har rett til å styre sine egne liv. Alle har derfor også rett til å bestemme på hvilke betingelser de skal ha sex. Forbudet mot salg av sex bør oppheves så raskt som mulig.