Kirken under angrep

Det ville kanskje ha vært mer korrekt å si i overskriften at *en* krike, altså en bestemt kirkebygning, er under angrep, og ikke kirken, dvs. organisasjonen som går under navnet "kirken". Det vi vil si noe om er at Gellerup kirke i Odense i Danmark er utsatt for handlinger som kan beskrives som om den er under angrep. Kirken ligger i et område hvor det er mange muslimer, og her er noe av det vi kan lese om angrepene på document.no:

"Det har vært fem innbrudd hittil i år [altså fren til 8. januar]. På lille juleaften forsøkte noen å tenne på kirken. Hva ville man sagt hvis det var en moske som var blitt utsatt for slik vedvarende trakassering og vandalisering?

[Document.no siterer fra en dansk avis:] Julefreden i Gellerup Kirke blev tirsdag aften i sidste uge alvorligt forstyrret, da ukendte gerningsmænd tæt på midnat skaffede sig adgang til kirkens menighedslokale ved at smadre et vindue på kirkens bagside.
Hvis motivet bag indtrængningen i den århusianske kirke var berigelseskriminalitet, var missionen en fiasko, da gerningsmændene ikke fik noget udbytte med sig.

Indbrudstyve har tidligere lettet kirken for adskillelige bærbare computere, men denne gang måtte gerningsmændene går tomhændet hjem. Men inden de forlod Gellerup Kirke , satte de ild på en juledug i menighedslokalet.

Ilden fik imidlertid ikke for alvor fat i den rød-og-grønternede juledug, og ilden var gået ud af sig selv, inden politiet nåede frem.
Også i 2002 blev der forsøgt sat ild til kirken i Gellerup , da ukendte gerningsmænd en juliaften satte ild til en opslagstavle. Falck fik imidlertid hurtigt slukket den påsatte brand.

Dagen efter ildspåsættelsen er Niels Hviid, der er sognepræst ved Gellerup Kirke fattet, men "skideirriteret" over ildspåsættelsen, da han tager imod i kirkens menighedslokale, der ikke bærer præg af nattens begivenheder bortset fra en smadret rude og tilstedeværelsen af en enkelt dug i lokalet, der ikke matcher de andre.

»Jeg ser det ikke som et angreb på den danske jul, men som et led i den sørgelige række af hændelser, der har været i Gellerup i dette efterår, hvor der er blevet sat ild på flere institutioner i området. Men tanken om, hvad der kunne være sket, er selvfølgelig bekymrende,« siger Niels Hviid og slår ud med armene.

Ildspåsættelsen er kulminationen på endnu et varmt efterår i Århus-forstaden, hvor en enkelt daginstitution er blevet brændt ned til grunden, og andre er blevet brandskadet i forskellig grad efter ildspåsættelser.

Gellerup Kirke var indtil tirsdag aften i sidste uge gået ram forbi, men tirsdagens indbrud var alene det femte i kirken i år.

Gellerup Kirke har i det hele taget været plaget af en lang række problemer igennem årene, og kirken har de seneste år haft et vagtkorps tilknyttet for at dæmme op for problemer med hærværk og chikane af kirkegængerne" (sitat slutt).

Vi synes det er svært ille at noe eller noen blir utsatt for slikt. Vårt syn er alt og alle har rett til å være i fred; vi er av den oppfatning at bruk av tvang bare skal skje i forsvar mot de som initierer vold og tvang (tvang er ikke noe annet enn trusler om vold). Et system hvor ingen initierer tvang og vold mot andre er et system som har frihet, og det er dette vi i DLF er tilhengere av.

Dessverre vil det alltid være noen få som gjerne vil utøve vold, og disse må møtes med bestemte reaksjoner; dersom de krenker andre (ved hærverk, tyveri, svindel og det som verre er) må de raskt idømmes strenge straffer. Kun dette er rettferdig, og kun en slik holdning fra samfunnets side (og da tenker vi på de holdningene som dominerer i samfunnet) og statens side (staten arresterer mistenkte, stiller den for retten og får dem dømt hvis de blir funnet skyldige) kan føre til at kriminaliteten nærmest forsvinner.

Men i dag er holdningene annerledes enn vi vil at de skal være, og staten er svært lite effektiv på dette området. Hovedgrunnen er at det er liten respekt for eiendomsretten, at rettferdighet – å behandle individer slik de fortjener - er en dyd som ikke settes høyt, og at kriminelle i for liten grad blir holdt ansvarlige for det de gjør.

Hvorfor er det slik? Hvorfor står disse verdiene og ideene om rettferdighet og straff av kriminelle så svakt? Vi vil hevde at hovedgrunnen er at kristendommen og spesielt dens etikk står så sterkt. Hva er det denne etikken går ut på? Vi siterer fra Jesus:
"Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham". Han sa også slike ting som at tilgivelse er den største dyd, og mht starff sa han at "den som er syndfri kan kaste den første sten"*.

Hvis disse kristne verdiene dominerer i samfunnet, hvordan vil holdningen til kriminelle da være? Jo, den vil være preget av tilgivelse, av en unnskyldende holdning overfor dem, og av milde straffer.

Så, grunnen til at kirken i Gjellerup, og en rekke andre, blir utsatt for så mye kriminalitet er at holdningen i samfunnet tillater det. Og hvem er det som preker disse holdningene? Det er mange som gjør, men aller fremts blant de som preker slikt står kirken.

Så det som skjer når kirken i Gjellerup blir utsatt for innbrudd og hærverk er at den blir offer for de ideer som kirken selv sprer. Det finnes ordtak for det meste, også for dette, det handler vist om at noen får smake sin egne medisin. Og det er dette som skjer når kirken i alle år har preket ettergivenhet og tilgivelse overfor kriminelle og så selv blir rammet av dem.

Vi synes det er ille at noen blir utsatt for innbrudd og vold og hærverk, og vi føler med de som blir rammet, Det er forferdelig å bli rammet av slikt. Men vil føler mer med de som ikke vil tilgi og som synes at kriminelle skal idømmes strenge straffer, enn vi føler med de som synes at man skal være ettergivende overfor kriminelle, slik kirken gjør. Det som skjer er ikke annet enn at kirken i Gjellerup er under angrep pga de verdier som kirken selv preker. Og da står de ikke øverst på den listen over ofre vi føler sterkt med.
.
.
.
.
.
.
.

*Det finnes også ting i Bibelen som står i motsetning til dette, men det som er gjengitt er essensen i den kristne etikken.