Reitens lønn

Dagens aviser bruker mye spalteplass på Eivind Reitens lønn. Aftenposten bruker forsiden og flere sider inne i avisen, og på Dagbladets forside leser vi at "Eivind Reiten har tjent 75 mill på åtte år".

Nettutgavene prioriterer dette like høyt. Dagbladets nettutgave skriver "Har tjent over 90 millioner kroner på åtte år" – ja, han har tjent 15 mill mer i nettutgaven enn i papirutgaven.

Alle ser ut til å være enige om at Reiten, som nå går av som sjef i Hydro, har gjort en fantastisk god jobb, men alle som kommenterer dette ser ut til å mene at hans lønn er for høy.

Men hvordan skal man vurdere slike lønninger? Ved synsing? Ved flertallskonsensus?

Vi kan ikke se annet enn at lønninger bør avtales frivillig mellom de som betaler tjenestene og de som utfører jobben, og at ingen andre har noe med dette. Vi mener at dette er det eneste som er rettferdig. Arbeidsgiver: "For å gjøre denne jobben vil du få så og så mye, og du får opsjoner, aksjer, sluttpakker, osv. Går det veldig godt får du bonuser." Jobbsøker sier da enten at dette er OK og han tar jobben, eller han ber om mer og da sier arbeidsgiver Ja eller Nei.
Vi kan som sagt ikke være med på at lønninger bør fastsettes på noen annen måte enn dette.

Nå er det en kompliserende faktor at Hydro er, som det ble sagt i Dagsrevyen i går, "halvstatlig", og da har politikerne rett til å si noe, de er jo på et vis eiere. At de da sier noe som er stikk i strid med ting de tidligere har sagt og gjort er bare som man kan forvente; lønnen avgjøres av styret, og dette er noe politikerne har godkjent. Så når finansministeren kritiserer Reitens lønn møter hun seg selv igjen i døra. Løsningen på problemet med lønn i statlige eller halvstatlige firmaer, dvs. det problem at statlige firmaer må gi høyere lønn enn politikerne liker for at de skal få gode nok ledere, kan kun løses ved at bedriftene privatiseres.

Etter vårt syn har politikere intet med hvor mye folk tjener. Hva den enkelte tjener burde være opp til hans arbeidsgiver og ham selv. Ingen andre burde ha noen rett til å kjenne til lønn eller andre godtgjørelser eller arbeidsbetingelser.

Vi har ingen mening om hva Reitens lønn burde ha vært. Vi har dog et inntrykk av at han har gjort en svært god jobb. Men om lønnen er riktig eller ikke, det har vi ikke noe med å si noe om. Som sagt, vårt syn er at en persons lønn bør være noe som kun angår ham selv og hans arbeidsgiver.