En total fallitterklæring

1) Israel-venner avlyser fakkeltog i Bergen. Politiet i Bergen kunne ikke garantere for sikkerheten til Israel-venner som ville gå i fakkeltog. Nå avlyses trolig markeringen.

2) Byrådsleder Erling Lae: "Jeg har tidligere påpekt problematiske sider ved beliggenheten til … den israelske ambassaden" (Aften 13/1-09).

Bakgrunnen for slike uttalelser er velkjent: Israel-tilhengere, den israelske ambassade og vanlige folk som tilfeldigvis oppholder seg i nærheten av den israelske ambassaden eller i nærheten av en markering arrangert av Israelvenner, er utsatt for trakassering og vold og hærverk fra venstreorientert ungdom.

Vi skyter inn her at fredelige mennesker har rett til å være i fred, og at alle, inkluder Hamas-tilhengere, har rett til på fredelige måter å gi uttrykk for sine meninger.

Det som har skjedd i det siste er at venstreorientert ungdom har gått til angrep med stein, raketter, Molotovcocktails, etc. Da er det politiet oppgave å sørge for at slik ikke skjer. Politiet skal sørge for at fredelige folk får være i fred, og politiske myndigheter skal gi politiet arbeidsbetingelser og rammer som gjør dette mulig.
Men i stedet for å sørge for dette ber nå politiet og politiske myndigheter om at fredelige folk skal la være å gi uttrykk for sine meninger. Dette er en fullstendig fallitterklæring, og betyr reelt sett at ytringsfriheten er redusert på et svært viktig område. Det skal ikke være slik at bare populære meninger kan komme til uttrykk og at de som mener noe annet må regne med å bli bombardert med stein og raketter!

Politi og rettsapparatet må sørge for at ytringsfriheten opprettholdes. De som har upopulære meninger må beskyttes, og de som angriper dem kan ikke få beholde sin frihet.

Det som må gjøres i første omgang er at de som ble arrestert av politiet etter gateslagene i Oslo sentrum sist uke må idømmes så strenge straffer som overhodet mulig. Strafferammen for hærverk er visstnok inntil seks år, og alle som har knust ruter, kastet stein og sendt raketter mot folk bør idømmes noe nært opptil denne straffen.
Hvis disse voldsmennene og voldskvinnene bare får blir "idømt" en prat på politistasjonen vil det ikke virke så avskrekkende hverken på dem eller deres kamerater at de vil være forsiktigere neste gang noen med upopulære meninger gir uttrykk for dem.

Som sagt. de som blir funnet skyldige i å ha knust ruter, kastet stein osv. bør idømmes så strenge straffer at det merkes.
Etter vårt syn er det kun dette som kan bevare ytringsfriheten og dermed et svært viktig element i et sivilisert samfunn.

Mht. de to konkrete sakene vi innledet med så bør ambassaden få bli der hvor den er, og politiet bør garantere tryggheten i området. Mht. markeringen i Bergen så bør denne gå av stabelen, og politiet bør sørge for at alle deltagere er trygge. Hvis politiet trenger mer folk for å klare dette så bør de kanskje vurdere å trekke mannskap ut fra spaning på horekunder og pokerspillere, etc. Hvis dette ikke er tilstrekkelig så bør politier øyeblikkelig få ressurser som gjør det mulig å trygge alle fredelige mennesker.