Obamas utnevnelser

Vi har tidligere gitt uttrykk for vårt syn på Barack H. Obama som i dag blir president i USA, og vi skal ikke gjenta dette i dag. Det vi skal gjøre i dag er så se på noen av de utnevnelser han har fortatt.

Som utenriksminister har han utnevnt sin rival i nominasjonskampen, senator Hillary Clinton. Clinton har vært senator i halvannen periode, og hun har ingen utenrikspolitisk erfaring. Som utenriksminister vil hun bla. reise omkring og megle i diverse konflikter. Skal en megler oppnå resultater må han eller hun være en likandes og sympatisk person, en person som de ulike parter gjerne vil være imøtekommende overfor. Hillary Clinton er ikke en slik person, hun er stri og vanskelig og vil neppe kunne fungere godt i den jobben Obama har utnevnt henne til.

Leder for Homeland Security blir guvernør i Arizona Janet Napolitano. Hun har ingen erfaring med å bekjempe terrorisme; hun er mer opptatt av ulovlig innvandring av mexicanere som søker arbeid enn trusselen fra militant islam.

Som leder for CIA har han utnevnt Bill Clintons gamle stabssjef Leon Panetta. Panetta har ingen erfaring fra etterretningsarbeid.

Ny energiminister blir Steven Chu. Han er er blitt tildelt Nobelprisen i fysikk, men å jobbe med fysikk er totalt annerledes enn å jobbe i politikk. Folk som har liten erfaring fra politikk gjør som regel en svært dårlig jobb når de får viktige politiske verv. Chu har allikevel gitt uttrykk for politiske standpunkter: han støtter den skadelige, nytteløse og forfeilede kampen mot global oppvarming, han vil satse på alternative energiformer, og han har sagt at bensinprisene i USA bør opp på europeisk nivå. Dette kan ikke gå bra.

Som «energi-tsar» (Assistant to the President for Energy and Climate Change) har han utnevnt Carol Browner. Hun er en erklært sosialist, og har vært kommisjonær for Sosialistinternasjonalen. Hennes biografi ble tatt vekk fra hjemmesiden til Sosialistinterasjonalen rett etter utnevnelsen.

Her er hun med: http://www.capitalresearch.org/blog/wp-content/uploads/2009/01/browner_si.pdf

Her er hun fjernet: http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=1853

Som den poet som skal lese dikt ved åpningsseremonien har Obama valgt Elizabeth Alexander. Hun er professor ved Yale, og hun skriver bla. modernistiske dikt. Hun er en dårlig skribent og en dårlig tenker, og hun skriver svært dårlige stykker, stykker som i dag klassifiseres som poesi. Se selv på http://www.elizabethalexander.net/home.html

Obama har utnevnt John Holdren til "Science Advicer". Holdren har tidligere arbeidet nært med Paul Ehrlich, som stadig spådde katastrofer som aldri kom, f.eks. mht befolkningseksplosjon, mulig atomkrig (som var "almost certain"), og sultkatastrofer. I 1973 uttalte Holdren at en befolkning i USA på 210 milllioer var for mange, og at 280 millioner i 2040 var alt for mange. I dag har USA mer enn 300 mill innbyggere.

Og som den prest som skal gi «the invocation» ved insettelsesseremonien har han valgt pastor Rich Warren. Warren har sammenlignet ekteskap mellom homofile med incest/polygami/pedofili. Kommentarer helt overflødige.

Det er et unntak fra dette mønsteret: som direktør for National Intelligence har han utnevnt admiral Dennis Blair. Det finnes en rekke historier som illustrerer hans sterke og fargerike personlighet, men vi gjengir kun en: han møtte en bløff fra Kina om Taiwan på denne måten: "Let's be serious, gentlemen. We all know that your capacity to invade Taiwan is problematical in the extreme. But even if you somehow do, you cannot maintain it, you cannot protect it, you cannot keep it. So let's move on to more substantive matters, shall we?" En som kan behandle kineserne slik må ha en del gode egenskaper.

Alt i alt synes vi at disse utnevnelsene illustrerer Obamas personlighet ganske godt. Vi vil derfor avslutte med følgende oppfordring: «Ladies and gentlemen: fasten your seatbelts! It´s going to be a bumpy ride».