En beklagelig, men forventet utvikling

Antall ran mot butikker og kiosker har gått kraftig ned de siste årene, og dette er svært bra. Årsaken er at kiosker og butikker har satset på sikringstiltak: penger blir nå for eksempel raskt plassert i sikre bokser som ranere ikke kan få tilgang til.

Men dette har ikke ført til at de kriminelle har gitt opp, de har bare skiftet beite. Mao. kriminaliteten har ikke gått ned. Nå er det andre typer virksomheter som rammes/ranes: busser, taxier, småbutikker, bolighus. På nyhetssendingen på NRK i morges fortalte en ung kvinnelig skredder at forleden, mens hun satt og arbeidet i sin butikk, kom det inn en mann. Han truet henne med en kniv og en sprøyte, og truet til seg alt hun hadde av penger i kassen og i lommeboken, og han tok også hennes mobiltelefon.

Så sikringstiltakene har ikke ført til en reduksjon i kriminaliteten, de har bare ført til at de kriminelle har valgt seg ut andre ofre.

Vårt syn er at dette er en uheldig utvikling; målet må være å redusere og fjerne kriminaliteten, ikke å skifte en offergruppe ut med en annen. Men hvorfor går det slik som det går? Jo, det går slik av en eneste grunn: de kriminelle får gå løse.

Vårt syn er at så lenge de kriminelle går løse, dvs. så lenge de idømmes svært lave fengselsstraffer, vil de begå kriminelle handlinger når de er ferdige med soning (de begår også kriminalitet mens de venter på soning og mens de er på permisjon fra soning). Utrolig nok er det nesten bare vi i DLF som har dette synet (det er dog mulig at noen i FrP har det samme syn som vi har).

De fleste andre mener at man kan redusere kriminaliteten ved å være snille mot de kriminelle, ved å gi dem milde straffer, ved å la la politiet fotfølge dem, ved å følge dem opp, ved å gi dem alle typer tilbud finansiert av skattebetalerne, ved å gi den noen å snakke med. Men dette vil bare føre til en stadig økende kriminalitet, og det er det vi nå ser omkring oss.

Vår syn er at kriminelle – folk som begår innbrudd, ran, hærverk, svindel, overfall, ran, voldtekt, drap, etc. – bør idømmes svært strenge straffer. Vå primære begrunnelse er at dette er det eneste som er rettferdig. Sekundært kommer begrunnelser som at farlige folk bør holdes borte fra folk flest, og at strenge straffer har en avskrekkende virkning overfor potensielle kriminelle.

Men så lenge folk flest er tilhenger av tilgivelse og milde straffer vil dagens politikk fortsette, og da vil man fortrette å behandle farlige kriminelle med silkehansker. Dette er noe som rammer absolutt alle; dette kommer til sterkt å øke sannsynligheten for at vi blir rammet av noe kriminelt i årene fremover.