1500

I disse dager har vi passert 1500 nyhetskommentarer her på www.stemDLF.no. Siden vi begynte å kommentere nyheter og aktuelle saker her på DLFs hjemmeside i februar 2002 har vi altså skrevet mer enn 1500 kommentarer om aktuelle saker som opptar oss og som burde oppta alle politisk interesserte.

De som har fulgt oss i noen tid vil ha sett at det vi ofte gjør er å peke på uheldige sider ved dagens samfunnsmodell, velferdsstaten (som ikke er det samme som et velstandssamfunn, som vi er sterke tilhengere av), og så skisserer vi hvordan og hvorfor problemet skyldes nettopp velferdsstaten, og hvordan problemet ikke ville ha oppstått i et fritt samfunn. Siden velferdsstaten står så sterkt er vi trygge på at det vil bli nok å skrive om også i årene fremover.

I disse kommentarene kan vi kun kort skissere de løsningene vi vil ha, men for de som er interessert i grundige og dyptborende analyser av de temaene vi tar opp vil vi anbefale den litteraturen som er anbefalt her: http://stemdlf.no/litteratur.html

Vi som skriver disse kommentarene er tilfreds med at vi nå passerer 1500, og vi kommer til å fortsette en god stund fremover. Vi regner med at dette skaper en viss forargelse for alle de som ønsker at visse standpunkter og visse fakta skal forbli ukjente for folk flest.