Obama og Gitmo

President Obamas innsettelsestale, som ikke uventet var en tydelig illustrasjon av hans prinsippløshet og hans klisjeaktige tenkemåte, inneholdt noen gode poenger.

Vi gjengir et av dem her: "As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our founding fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience's sake. …".

Det han åpenbart tenker på her er noe av det som har skjedd med fanger som USA har holdt i Guantanamo-leiren. Så vidt vi kan se har amerikanske myndigheter under president Bush godkjent at fanger kan tortureres hvis formålet er å fremskaffe viktige opplysninger (enkelte vil vel diskutere om waterboarding er tortur eller ikke, men etter vår oppfatning er det ingen tvil om dette). Det Obama sier er at USA ikke skal torture fanger, og at dette er i strid med de idealer USA ble grunnlagt på. (Noen dager etter denne talen har Obama sagt helt klart at "USA skal ikke drive med tortur"). Vi støtter ham helt i dette. Tortur hører ikke hjeme i et sivilisert samfunn.

Obama ønsker også å legge ned Guantanamo-leiren og har stanset alle (militære) rettssaker som har pågått der, og han vil overføre fangene til det sivile rettsapparatet eller til andre land (også Norge er nevnt).

Dette er vi sterkt uenige i. De som holdes på Guantanamo (Gitmo) er i hovedsak topptrente, fanatiske, militante muslimer. Dette er folk som slår kvinner med stokker fordi burkaen er for kort, de nekter kvinner å jobbe, de nekter kvinner å gå til mannlige leger, de tar med seg homofile opp på hustak for å kaste dem utfor, de sprenger Buddah-statuer, de gnager over ledninger i fly for å få det til å styrte, de biter folk i hjel, de nøler ikke med å drepe tusenvis av sivile, osv. De er på Guantanamo fordi de ble tatt til fange på slagmarken hvor de har brutt alle regler for krigføring: de gikk ikke i uniform, de bar skjulte våpen, de angrep sivile.

Etter vårt syn vil det være meget farlig å slippe disse ut av Guantanamo (mange av de som tidligere er sluppet ut har igjen dukket opp på slagmarken i Irak eller Afghanistan hvor de deltar i angrep på allierte soldater og/eller sivile).

Å få disse krigerne inn i de sivile rettsapparatet i USA kan føre til at de om kort tid gå løse i USA, og hva de kan finne på da kan man bare grue seg til. Dessuten vil det være betydelige juridiske problemer med å håndtere dem. Tidligere har de vært non-citizens som ikke har oppholdt seg på amerikansk jord, men hvis de plasseres i USA blir sakene deres advoktamat som kan fø store advokatfirmaer i årevis for skattebetalernes penger.

Hvis de skal sendes til sine hjemland vil de antagelig bli møtt med langt verre forhold enn de levde under på Guantanamo, Og hvis de havner i land som Norge vil de muligens bli gitt politisk asyl.

Vi støtter som sagt Obama i hans vedtak om å stanse all tortur, men å fjerne disse livsfarlige krigerne fra et sikkert fengsel som Guantanamo er, det kan bli livsfarlig.