En livsfarlig utvikling

Den nederlandske parlamentarikeren Geert Wilders, kjent som en sterkt motstander av islam, er nå under tiltale for å ha kommet med ytringer som er krenkende overfor islam. Han har pga. sin virksomhet gjennom mange år politibeskyttelse pga. trusler som er rettet mot ham fra militante muslimer, men det altså han som nå skal i tiltaleboksen, ikke de som truer ham.

Dette er en del av et mønster: Italienske Oraina Fallaci ble også satt under tiltale for å ha krenket islam.

“In May 2005, Adel Smith, president of the Union of Italian Muslims, launched a lawsuit against Fallaci charging that "some of the things she said in her book The Force of Reason are offensive to Islam." Smith's attorney, cited a phrase from the book that refers to Islam as "a pool that never purifies." Consequently an Italian judge ordered her to stand trial set for June 2006 in Bergamo on charges of "defaming Islam." A previous prosecutor had sought dismissal of the charges. The preliminary trial began on 12 June in Bergamo and on 25 June Judge Beatrice Siccardi decided that Oriana Fallaci should indeed stand trial beginning on 18 December" (Wikipedia) (Fallaci døde før hun kunne bli dømt.)

I Frankrike ble skuespilleren Brigitte Bardot bøtelagt for å ha krenket islam:

"In a 2001 article named, Open Letter to My Lost France, she said: "...my country, France, my homeland, my land is again invaded by an overpopulation of foreigners, especially Muslims". …

In her 2003 book, A Scream in the Silence, she warned of the “Islamicization of France", and said of Muslim immigration:
"Over the last twenty years, we have given in to a subterranean, dangerous, and uncontrolled infiltration, which not only resists adjusting to our laws and customs but which will, as the years pass, attempt to impose its own."
….

On 10 June 2004 Bardot was convicted by a French court of "inciting racial hatred" and fined €5,000, the fourth such conviction/fine she has received from French courts. The courts cited passages where Bardot referred to the "Islamisation of France" and the "underground and dangerous infiltration of Islam" … Bardot denied the "racial hatred" charge and apologized in court, saying: "I never knowingly wanted to hurt anybody. It is not in my character…. In 2008, she was convicted of inciting racial/religious hatred in relation to a letter she wrote, a copy of which she sent to Nicolas Sarkozy when he was Interior Minister of France. The letter stated her objections to Muslims in France ritually slaughtering sheep by slitting their throats without stunning them first. She also objected to France's rapidly growing Muslim community "trying to take over France and impose their culture, values, lifestyles" etc. on France and its native people. The trial concluded on 3 June 2008, with a conviction and fine of fifteen thousand Euros, the largest of her fines to date. … " (Wikipedia)

Her har vi tre eksempler på at fremtredede europeere er blitt straffet/tiltalt for å ha krenket islam. Etter vårt syn er alle disse dommene/tiltalene grovt urettferdige. Det disse personene har sagt burde opplag ha vært beskyttet av ytringsfriheten.

Men også i Norge arbeider venstreorienterte politikere for på tilsvarende måte å redusere ytringsfriheten. Et forslag til ny blasfemilov fra den rød-grønne regjeringen inneholder bestemmelser om at det skal bli straffbart å fremsette ytringer som krenker religion. Ot.prop. nr 22 (1008-09) innholder følgende: "...slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.»

Dette er intet annet enn en kraftig begrensing av ytringsfriheten. Det vil være en skandale om den blir vedtatt.

Heldigvis er det kommet en del reaksjoner mot forslaget: flere artikler og kronikker (for eksempel denne), og et opprop som har fått en god del underskrifter http://opprop.info/. Vi oppfordrer alle til å skrive under på dette oppropet.

Dersom dette forslaget blir vedtatt vil det være slutt for ytringsfriheten i Norge. Ja, det er tidligere kommet visse begrensninger i ytringsfriheten, men disse er små og selv om de ikke burde ha blitt vedtatt så er de ikke så veldig ille. Men veien til det uutholdelige tas med små skritt, og selv om hvert av disse skrittene er små og tilsynelatende ubetydelige vil mange slike skritt føre til at man kommer langt bort fra der man ønsker å være.

Denne loven er dog ikke et lite skritt, denne loven er et stort skritt bort fra ytringsfriheten.

Blir den vedtatt så vil det antagelig kun gå kort tid før den første nordmann kommer i selskap med Wilders, Fallaci og Bardot. Dette vil i så fall være en ærefull plass.