Hanssen og Ballo og overnaturlig helbredelse

Dette burde ikke være en politisk sak, men når en statsråd og en fremtredende parlamentariker som i det sivile også er fagmann på området blander seg inn, så mener vi at det ikke er upassende at også vi sier hva vi mener. Det handler om at statsråd Bjarne Håkon Hanssen og stortingsrepresentant og lege Olav Gunnar Ballo i de siste dager visstnok har hevdet at kolikk kan helbredes ved en telefonsamtale til en "håndspålegger" (i Hanssens tilfelle Snåsamannen) og at man kan stanse blødninger ved å lese opp et religiøst vers.

Pressen har som man kunne forvente fremstilt dette helt annerledes enn fakta tilsier, pressen har fremstilt dette som de to er sterke tilhengere av overnaturlige helbredelsesmetoder. Egentlig har de uttalt seg langt mer forsiktig enn presseoppslagene tyder på; det de har sagt er kun at de er åpne for at slike ting kan ha effekt.

Vi vil først si at slike overnaturlige helbredelser ikke forekommer. Påstander om slike er blitt undersøkt utalligge ganger de siste 100 årene, og man har ikke funnet noe grunnlag for å hevde at det er ukjente krefter inne i bildet.

Allikevel kan henvendelser til slike som Snåsamannen virke helbredende. Da er det gjerne psykologiske effekter det er snakk om: en person føler seg dårlig, ingen vanlige kurer har hatt noen effekt, og vedkommende setter sin lit til Snåsamannen. Når da vedkommende kommer i kontakt med Snåsamannen kan symptomene bli borte, og pasienten vil da naturlig nok hevde at han ble kurert av Snåsamannen. Der kan også være andre effekter inne i bildet, f.eks. er det slik at mange sykdommer etter en tid går over av seg selv. Når Hanssen ringte til Snåsamannen hadde hans lille barn hatt kolikk i flere uker – og etter samtalen med Snåsamannen gikk kolikken over. Men det kan være slik at kolikken gikk over av seg selv rett etter at Hanssen snakket med Snåsamannen.

En av de tingene som er kritikkverdig ved utspillene til Hansen og Ballo er at det er mange svindlere som opererer i dette feltet, og disse kan få det lettere når selveste helseministeren benytter en "håndsåplegger" - attpå til via telefon!

Vi vil skyte inn her at ikke alle i dette feltet er svindlere. Vårt inntrykk er at Snåsamannen på alle vis er en hedersmann, og vi vil ikke engang ha antydet han ikke er en redelig og ærlig person. Men at vi mener at han ikke har overnaturlige krefter, og det må vi kunne si så klart vi kan. Han er antagelig en mann med stor menneskekunnskap og med en væremåte som virker trøstende og oppmuntrende på de som kommer til ham. Dette er verdifulle egenskaper som kan ha stor nytte.

Men vårt fokus er på Hanssen og Ballo. Som nevnt har de ikke sagt at de tror at salmevers stanser blødninger og at en telefonsamtale til Snåsamannen helbreder kolikk. Men de har sagt at de holder muligheten åpen for at slike ting kan virke. Og dette er faktisk like ille.

Hvis de virkelig mener dette så kjenner de ikke til vanlig vitenskapelig metode og til den store forskning som er gjort på dette området de siste 100 år. Dersom det kommer frem påstander om at slike ting kan skje, og slike påstander er fremsatt utallige ganger de siste hundreårene, så blir de undersøkt på en holdbar vitenskapelig måte. Alle disse undersøkelsene viser utvetydig at slike ting, dvs. helbredelse med ukjente krefter, ikke forekommer. Det å etter dette å "holde mulighetene åpne" for at det allikevel kan skje, det tyder på at man ikke kjenner vitenskapelig metode og det som vitenskapen har kommet frem til. Og dette er kritikkverdig, spesielt når det kommer fra en fremtredende folk som en lege og parlamentariker og en helseminister.

La oss for sikkerhets skyld tilføye at når Hanssen og Ballo "holder mulighetene åpne" for at slike ting kan virke, så åpner de for noe annet enn at det er psykologiske effeker eller at sykdommer går over av seg selv som gjør at helbredelser skjer. Og det er med dette de går utenfor det som vitenskapen tilsier.