Listen blir stadig lenger

New York, Bali, London, Madrid, Marokko, Baghdad, Istanbul, Israel, Kenya, Filippinene, og nå Mumbai/Bombay. Alle disse stedene er de siste årene blitt utsatt for terrorangrep utført av militante muslimer. Antall drepte har variert fra noen få til flere tusen. Når vil det slutte?

Vi kommer tilbake til dette, men det som må skje i første omgang er at alle siviliserte land intensiverer overvåkningen av miljøer hvor det kan finnes potensielle terrorister.

USA intensiverte sin overvåkning kraftig etter det som skjedde i 2001 (det er dog mulig at overvåkningen i USA har gått for langt), og det er mye som tyder på at en rekke terrorangrep er blitt forhindret. For detaljer, se Ronald Kesslers The Terrorist Watch: Inside the Desperate Race to Stop the Next Attack som forteller om et betydelig antall angrep som er blitt stoppet i USA.

Andre land bør i første omgang gjøre det samme. Kun dette kan, dersom man på basis av resultater av overvåkningen arrestere alle som oppfordrer til, planlegger eller støtter terror, på kort sikt redusere sannsynligheten for at det kommer flere slike angrep.

Dette angrepet skjedd i Indias mest kapitalistiske by, og på byens mest prestisjefylte hotell Taj Mahal (selv om det også var andre mål som ble angrepet). Angrepet var direkte rettet mot de elementer i India som symboliserer frihet, vekst og velstand, verdier som islam tar sterk avstand fra.

Hven står bak? Det er opplagt militante muslimer som står bak, men det har nå vist seg at alle kom fra Pakistan. Dette kan føre til problemer mellom India og Pakistan, det kan føre til at India angriper Pakistan, i første omgang verbalt og diplomatisk, og da kan myndighetene i Pakistan få påskudd til ytterligere å svekke intensiteten i sin krig mot alQaida & co. Dette er (ut fra dagens dominerende premisser) en meget komplisert problemstilling, og når alle vestens ledere er svært svake så tyder dette på at vi går urolige og farlige tider i møte.

Det som må skje på lang sikt, og det eneste som kan eliminere trusselen fra militant islam er at militant islams prestisje ødelegges. Det må bli slik at det blir klinklende klart at det å støtte militant islam er å støtte en ideologi som taper på alle fronter.

Islams ledestjerner er Iran og Saudi-Arabia. Regimene i disse landene er grusomme terrorregimer, og et viktig element i å bli kvitt trusselen fra militant islam er å eliminere regimene i disse landene. Mao. så lenge regimene i disse landene sitter vil vi fortsette å oppleve terrorangrep av den type som for noen dager siden rammet Mumbai. Hvor skjer det neste gang? Oslo? Stockholm? København?

Det er umulig å si. Men det man kan si er at så lenge regimene i Iran og Saudi-Arabia fortsetter å forsyne terrorister med ideologi, motivasjon, opplæring og penger, så vil det komme flere angrep.