Gratis narkotika?

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vurderer visstnok en ordning som går ut på å gi gratis heroin til tunge rusmisbrukere. Vi siterer fra en artikkel om saken i Aftenposten:

"Hanssen er dypt bekymret for situasjonen til tunge rusmisbrukere, og vil nå diskutere statlig utdeling av heroin, …

- Det finnes en del i rusmiljøet som har ruset seg så kraftig over så mange år at veien fram til å bli helt rusfri kan bli for lang. Da blir spørsmålet hvordan vi kan gi dem menneskeverd. Derfor tror jeg vi må ta en debatt i Norge om det er riktig å bruke utdeling av heroin som virkemiddel for denne gruppen, sier Hanssen til avisen.

Helseministeren understreker at han på ingen måte har konkludert i saken, men at han nå vil bruke tid på å vurdere hvordan en slik ordning kan fungere.

- Det er et himla paradoks om samfunnet skal stille opp med heroin. Kanskje kan det at staten finansierer misbruk, knekke enhver motivasjon for å bli rusfri, men jeg mener vi må ha en debatt om dette. (Sitat slutt).

La oss før vi kommer med vårt syn henvise til Foreningen for human narkotikapolitikk som ifølge en talsmann på TV i går kunne fortelle at dersom en slik ordning ble innført ville mengden kriminalitet og prostitusjon utført av folk som trenger penger til stoff gå ned med 70-90%. Talsmannen mente også at de som trengte stoff nå kunne få et mer verdig liv; de slipper nå å være urolige mht om de kan klare å skaffe sin neste dose, og de slipper å begå kriminalitet for å skaffe penger til stoff. Det ble også henvist til fagmiljøer som støtter en slik ordning. De var med andre ord tilhengere av denne ordningen.

TV2-nyhetene intervjuet også en bruker, og han hevdet at en slik ordning vil kunne fungere godt. Han henviste til miljøer i utlandet hvor folk som fikk gratis narko nå kunne fungere relativt normalt både på jobb og sosialt.

De fleste andre i det politiske miljø reagerte som forventet, de var avvisende og så ut til å ikke være villige til å tenke igjennom saken.

DLF er for at voksne mennesker skal ha rett til på kjøpe de rusmidler de ønsker. Vi mener at man absolutt ikke bør bruke narkotika, men vi mener også at de som velger å bruke dette skal ha rett til det.

Kun en legalisering innebærer at man viser de som ønsker å bruke narkotika den respekt voksne mennesker har krav på. Vi tar sterk anstand fra den holdning som innebærer at man sier til voksne mennesker at "du er ikke i stand til å foreta dine egne valg, du er ikke i stand til å føre ditt liv på en ansvarlig måte, og derfor nekter vi deg å bruke hasj og andre narkotiske stoffer."

Kun legalisering innebærer respekt, og kun frihet – som inkluderer friheten til å gjøre ukloke valg - fremmer ansvar for eget liv. Mangel på frihet innebærer at man støtter en holdning som aksepterer og fremmer ansvarsløshet.

La oss også peke på en underlig ting som vi i blant finner hos sosialdemokrater: enten vil de at noe skal være forbudt, eller så vil de at det skal være gratis. Begge disse metodene – gratis eller forbudt – innebærer krenkelser av noens frihet. Enten blir selgere/bruker tvunget av staten til ikke å handle, eller så blir noen tvunget til å betale for andres narkotika ("gratis" betyr at skattebetalerne blir tvunget til å betale.)

I motsetning til dette vil DLF at man skal ha frihet også på dette området: de som ønsker kan selge, og de som ønsker kan kjøpe – for egne penger. Da vil kjøperen være i stand til å kjøpe for penger han selv kan tjene (prisen vil ikke være så høy at det blir umulig å finansiere et forbruk på en vanlig lønn).

I tillegg vil en legalisering innebære at produksjon/salg skjer gjennom seriøse firmaer, og da vil sannsynligheten for at man kjøper urent stoff forsvinne. Videre vil all reell kriminalitet (overfall innbrudd, ran, etc.) forbundet med narko forsvinne, og det vil bli slutt på at ulike typer terroristgrupper for eksempel i Afghanistan tjener store penger på narko.

Er det da ulemper med en legalisering? Vil en legalisering føre til at flere vil begynne å benytte narko? Vi vil tro at dette er mulig, men lite sannsynlig.

De som begynner å bruke narko er så vidt vi har forstått det folk som har fått en svært dårlig start i livet. De har opplevet vanskeligheter i alle forhold – vanskelige familieforhold, vanskeligheter på skolen, de forstår ikke det som skjer i samfunnet - og de reagerer med å flykte inn i rus. Vi vil tro at dersom vi får en mer rasjonell kultur, en kultur hvor familien fungerer bedre enn i dag, en kultur hvor skolen fungerer bedre enn i dag, en kultur hvor individer viser mer respekt overfor hverandre enn i dag, etc., så vil narkobruken i samfunnet bli svært liten.

Til slutt: vi tar sterk avsand fra bruk av narkotika, men vi mener at voksne mennesker skal ha rett til å bruke dette dersom de ønsker det. Vi mener at den kriminaliteten som forbudet mot narkotika fører til vil bli kraftig reduser dersom narkotika legaliseres. Vi regner også med at en legalisering ikke vil føre til et øket forbruk, men hvis det gjør det så må man vurdere dette opp mot det faktum at praktisk talt ingen vil bli utsatt for innbrudd, tyveri og vold som følge av et forbud. Mao. selv hvis noen flere frivillig velger å bruke narko så vil antall ofre for ulike typer kriminalitet forbundet med et forbud synke dramatisk.

Så DLF mener: Narkotika bør legaliseres.