Verneverdige hus

NRK vil i kveld vise en dokumentar som forteller at verneverdige hus brenner mest. Vi siterer fra den artikkel om saken på nrk.no: "En av tre bygningsbranner i Oslo skjer i verneverdig bebyggelse. Det viser en gjennomgang NRK Brennpunkt har gjort av 2.100 bygningsbranner i Oslo etter 2002. Tallene viser at brann oppstår oftere i verneverdige hus enn i andre hus. … Om lag hver niende eiendom i Oslo er på byantikvarens gule liste. Her brenner det langt oftere enn på andre eiendommer. Hver tredje brann er på en verneverdig eiendom.

En rekke verneverdige hus står og forfaller i Norge. Hus som står tomme og forfaller øker faren for brann, mener både brannvesen og byantikvar. Brennpunkt har stilt spørsmål om hvorfor så mange av bygningene vi helst vil ta vare på forsvinner i forfall og brann" (sitat slutt).

Vi er ikke overrasket over dette. Hus som blir erklært verneverdige blir reelt sett som regel tapsprosjekter for eieren – han får forbud mot å benytte og å vedlikeholde bygningen på en normal måte (ofte settes det krav til vedlikehold som er uforholdsmessig kostbare). At eieren da slutter å gjøre noe som helst med bygningen er bare som man kan forvente. Og at den da forfaller og muligens blir en brannfelle burde ikke overraske noen.

Vi siterer igjen fra artikkelen: "Den gamle påstanden om at grådige grunneiere tenner på sine egne verneverdige bygninger for å få lov til å bygge nytt, finner vi ingen holdepunkter for i undersøkelsen."

Vi synes det ikke er kritikkverdig at eieren ønsker å tjene penger på sin eiendom. Når han forhindres i dette av myndigheten har vi stor forståelse for at han mister all interesser for eiendommen. Vi forsvarer ikke ulovligheter, men vi synes ikke det er kritikkverdig at grunneiere ønsker å bygge nytt der hvor han nå har en ubrukelig gammel rønne som det vil koste en formue å sette i stand dersom myndighetenes pålegg skal følges.

DLF er imot at det skal finnes statlige ordninger som Riksantikvaren. Vi er klar over at det kan finnes bygninger som det kan være en god ide å ta vare på for kommende generasjoner, men vi er i mot dagens ordning som innebærer at bevaring av slike bygninger skal skje ved at eierne tvinges til å ta vare på dem, og reelt sett for egen regning.

Vi mener at en slik eventuell ordning bør være frivillig, og at gamle hus kan bevares ved at eieren overtales, dvs. ikke tvinges, til å holde dem slik de var da de ble bygget, eller at noen sponser bevaringen av bygningen.

Forutsetningen for et fritt, sivilisert og velstående samfunn er respekt for eiendomsretten. Også eiendomsretten til de som eier en gammel bygning må respekteres, og bevaring av slike bygninger må da skje i samsvar med eiendomsretten. Dette betyr at en eventuell slik bevaring må skje i samsvar med eierens ønsker og preferanser, og uten at han tvinges til å gjøre noe han ikke ønsker.

Inntil en slik ordning blir innført må vi nok regne med at mistenkelig mange gamle verneverdige bygninger blir tatt av flammene (uten at vi her antyder at det er noe kriminelt bak disse brannene).