Boplikten

”Flere stortingspolitikere mener det er grunn til å revurdere boplikten når det nå er dokumentert at den ikke har effekt på helårsbosettingen” står det i Aftenposten i dag.

Vi siterer fra artikkelen:

”Meningsløs. Utdatert. Urimelig. Onsdag fremfører Høyre sin frustrasjon over boplikten fra Stortingets talerstol, og ber statsråd Lars Peder Brekk (Sp) svare.

- Nå bør statsråden avstå fra virkelighetsfjerne påstander og ta forskningsbasert faktakunnskap til etterretning, sier Torbjørn Hansen, næringspolitisk talsmann i Høyre.

Som Aftenposten skrev lørdag, viser en ny rapport fra Norsk Senter for Bygdeforskning at boplikten ikke virker. Den fører ikke til mer helårsbosetting i kommunene som har boplikt enn kommuner uten boplikt.

- Rapporten er oppsiktsvekkende, og blir et viktig bidrag i bopliktdebatten, sier Hansen. Venstre har lenge vært positive til boplikt. Men nå mener partiet de nye forskningsfunnene gir grunn til revurdering.

- Jeg synes det er grunn til å revurdere. Det er på tide å ta en ny runde om boplikt som virkemiddel. Når samfunnet endrer seg, må vi også se om lovverket vi har fungerer etter hensikten, sier Leif Helge Kongshaug (V).

Ingebrigt Sørfonn i KrF vil også studere den ferske bopliktrapporten.
- Vi har alltid hatt en positiv holdning til boplikten. Vi er opptatt av å ha virkemidler som virker, men vi tror det er viktig å bruke boplikten med fornuft og tilpasse den lokalt. Alt skal selvsagt ikke ligge fast hvis det viser seg at det ikke virker, sier Sørfonn. (Sitat slutt)

Vi i DLF er ikke overrasket over at boplikten ikke virker - det er svært få offentlige ordninger som virker godt (vi kan bare nevne skolen, helsevesenet, pensjonsordningene).

Men tilbake til boplikten. Denne er vedtatt av en del kommuner hvor kommunepolitikerne åpenbart synes det er lite attraktivt å bo i kommunen hele året. Derfor har de vedtatt at de som skal eie boliger i kommunene vær så god må finne seg i å bo der også, hele året - de vil ikke ha noe av at enkelte eier hus der og bare bor i dem noen måneder om sommeren.

Etter DLFs syn er boplikt et grovt inngrep i den enkeltes frihet. Vi mener at enhver skal ha rett til å disponere det han eier fullt ut, og dette innebærer at dersom man eier en bolig så skal man selv kunne bestemme hvor lenge og når man skal bo der.

DLF er partiet for individuell frihet. Frihet innebærer at hver enkelt fullt ut skal kunne disponere det han eier. Dette inkluderer at eieren av en bolig skal kunne bestemme når han ønsker å benytte boligen. Myndighetene har ikke noe med å bestemme hvor folk skal bo, dette er egentlig en moderne versjon av den middelalderske ordningen med stavnsbånd, og bør avvikles snarest.

Vi ville altså - i motsetning til de andre partiene - ha vært imot denne ordningen selv om den hadde "virket".

At flere nå erkjenner at boplikten kun har negative effekter er bra. DLF håper at boplikten avvikles snarest mulig.