Penger og valg

“Obama bought Election with USD 650 million” sto det i en utsendelse fra det konservative tidsskriftet NewsMax for et par dager siden. Artikkelen det refereres til har dog den mer nøytrale overskriften ”Obama Fundraising Sealed Election Win”.

Vi siterer fra artikkelen: “Barack Obama’s presidential campaign smashed all previous fundraising records, raking in more than an astounding $650 million from some 3 million donors and giving him a huge advantage over rival John McCain.

But questions abound regarding the legality of many of the donations that helped propel him to victory.

And one question is: Did Obama “buy” the election?

Obama’s fundraising haul was more than twice the amount Democrat John Kerry raised in 2004, and more than twice what George Bush and Al Gore combined brought in during the 2000 presidential campaign.”

Det påstås altså at Obama brukte så mye penger på sin kampanje at han reelt sett har kjøpt presidentembetet.

Vi siterer videre fra artikkelen: ”Newsmax special report by Kenneth Timmerman finds that Barack Obama beat John McCain for one reason: he spent more. Obama raised a record-breaking $650 million. But now new questions have emerged about shadowy foreign donations in excess of $60 million. And Obama still has not released the names of donors who gave him almost $300 million.”

Det er to forskjellige problemstillinger her, og den ene er langt viktigere prinsipielt sett enn den andre.

Den minst viktige, prinsipielt sett, er påstandene om at donasjoner har vært ulovlige (at beløp har vært for store, at navn på bidragsytere ikke er oppgitt, etc.). Vårt syn er at lover skal følges og at lovbrudd skal straffes, men i dette tilfellet er vi uenige i de lovene som begrenser folks mulighet til å donere penger til en politikers valgkamp.

Etter vårt syn har ethvert individ rett til å bruke sine penger slik vedkommende selv ønsker. Dersom han vil støtte en politisk kandidat ved et valg har han all rett til dette. Altså, de som vil har all rett til å gi så mye penger til Obamas (eller McCains, eller andres) valgkamp som de bare ønsker. Det bør ikke være noe lovmessige begrensninger på dette. Men la oss igjen si at dersom lover finnes på dette området så skal de følges.

Det andre spørsmålet er mer interessant: er det slik at man ved å bruke mye penger kan kjøpe seg et politisk verv, endog presidentvervet? Etter vårt syn er det ikke slik.

Det man kan kjøpe ved å bruke penger er oppmerksomhet: man kan bruke penger på møter, TV-reklame, annonser, gadgets og stash, etc, men dette er ikke det samme som å kjøpe et valgresultat. Det man kan kjøpe er mulighet til å gjøre mange velgere oppmerksom på hva man mener, og dette er ikke det samme som å kjøpe disse velgernes stemmer.

Å skaffe penger for å få oppmerksomhet har Obama åpenbart klart i langt større grad enn McCain. Det er ikke noe galt i dette, og det er ikke noe kritikkverdig i dette: Obama hadde flest tilhengere som var villige til å støtte ham med store penger, og dette har de altså all rett til.

Dette er ikke det samme som å kjøpe et valgresultat. Å kjøpe et valgresultat vil etter vårt syn bety at man betaler folk for å stemme på en bestemt kandidat eller at man bestikker de som kontrollerer og teller opp stemmer til å oppgi et annet resultat enn det reelle, men det er intet som tyder på at dette er skjedd i en betydelig omfang ved dette valget.

Så det er helt feil å si at Obama kjøpte Det hvite hus slik NewsMax sier.

Obama vant valget fordi flest velgere trodde at han vil gi USA en forandring til det bedre. Han fikk flest velgere til å stemme på seg, og han fikk flest støttespiller og sympatisører til å gi ham penger, langt mer enn hans motstandere klarte.

Obama vant valget, og akkurat dette resultatet kom frem på en redelig og fair måte.