Forbudet mot stygge agurker blir opphevet!

Denne store nyheten, en nyhet som brede grupper har ventet på i mange år, ble bekjentgjort på TV2-nyhetene i morges. Vi siterer fra en artikkel om denne viktige saken i VG:

”Nå kan agurken være stygg igjen! EU fjerner agurkregler.

Skeive sopper, bøyde bønner og avvikende agurker gjør nå comeback etter 20 år borte fra europeiske supermarkeder. Men epler må fortsatt være estetiske. [!!]

Det ble klart etter at EU-kommisjonen onsdag bestemte seg for å fjerne en av unionens sterkest kritiserte lover - det såkalte «agurkdirektivet».

Siden 1988 har det vært forbudt å selge blant annet krokete agurker på EUs indre marked. Men fra 1. juli neste år skal stygge frukter og grønnsaker igjen bli å finne i hyllene” (sitat slutt).

Man skulle kanskje tro at dette er agurknytt, men det er det ikke, dette er virkelige nyheter, banebrytende og meget uventede sådanne, og overraskende nok kommer de fra de byråkratene som innehar den ubestridte verdensmestertittelen i reguleringsiver.

En av dem sa faktisk følgende: ”Vi trenger rett og slett ikke regulere dette …”. Utrolig, men sant.

Man kan nå kritisere oss i DLF for at vi bruker spalteplass på dette, det er jo bare tull, men siden vi kommenterer det som skjer i politikken må vi dessverre ofte skrive om tull.

La oss allikevel benytte denne saken til å si hva vi mener om slike saker: vi mener at enhver burde kunne selge hva han vil av vanlige varer (vanlige varer er stort sett alt unntatt våpen). Dersom en slik vare blir solgt/kjøpt må kjøperen være villig til å kjøpe den. Og da må dette bety at kjøper finner at kombinasjonen av kvalitet (inkludert utseende) og pris er så god at han er villig til å betale for den.

Hvis vil holder oss til landbruksvarer så blir disse produsert og solgt av en bonde. De blir så solgt til en grossist, grossisten selger varen til en kolonialforretning, og kolonialhandleren legger varen ut i butikken hvor en kunde kjøper den.

Dersom denne prosessen skjer – at varen går fra produsent til forbruker – betyr det at alle som befinner seg i denne kjeden synes at produktet er godt nok til å kjøpe. Og da er det etter vårt syn vanvittig at staten – eller EU, som her i praksis fungerer som en stat – skal kunne bestemme at visse varetyper ikke skal kunne komme inn i en slik kjede.

Det er rett ut sagt vanvittig.

DLF mener at alle slike reguleringer bør avskaffes. Det bør være opp til hver enkelt å selge hva han vil av vanlige varer, og det bør være opp til enhver å kjøpe hva han vil av vanlige varer.

Vi er glade for at agurkdirektivet nå er borte. Men det er fortsatt milliarder av slike direktiver som også bør avvikles. Kan vi ha noe håp om at flere slike direktiver vil bli avviklet i årene som kommer? Den som lever lenge får se. Hvis vi ser optimistisk på det så kanskje noen av de aller yngste av oss i sin alderdom vil kunne oppleve noe så drastisk som at til og med stygge epler blitt tillatt.