Ingen kommentar 18. november

Vi har dessverre ikke anledning til å publisere noen nyhetskommentar i dag, 18. november.